Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till drama med didaktisk inriktning

Vill du få kunskap om drama som ämne och praktik?

Kursen är av introducerande karaktär och ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i drama. Kursen behandlar gruppdynamiska övningar, lekens betydelse, improvisationsövningar med olika tekniker och dramatisk framställning samt verbal och icke verbal kommunikation. Kursen riktar sig till studenter som vill använda drama i olika pedagogiska sammanhang.
 

 • Kursupplägg

  I kursen varvas ämnesteori och ämnesdidaktik. Den bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring eget och andras lärande, samt praktisk tillämpning av drama i olika situationer.

  Kursen behandlar:

  - improvisationsövningar

  - gestaltningsarbete i dramatisk form

  - verbal och icke verbal kommunikation

  - lek och drama i teori och praktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och annan gruppundervisning med praktiska och gestaltande inslag. Deltagande i seminarier och praktiska övningar individuellt och i grupp och i redovisningar är integrerade delar i gruppundervisningen och därmed obligatoriskt.

  OBS! Kursen ges på halvdistans med sex obligatoriska fysiska träffar.

  Examination

  Kursen examineras genom uppsatsskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på halvdistans med sex obligatoriska fysiska träffar: fredag eftermiddag och lördag vid tre tillfällen. Schema uppdateras senaste fyra veckor före kursstart. 

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se