Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till drama med didaktisk inriktning

Den här kursen riktar sig till dig som vill använda drama i olika pedagogiska sammanhang.

Kurssida CH05DF
Foto: Mostphotos

Kursen bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring eget och andras lärande, samt praktisk tillämpning av drama i olika situationer. I kursen varvas ämnesteori och ämnesdidaktik.

Kursen behandlar:

 • improvisationsövningar
 • gestaltningsarbete i dramatisk form
 • verbal och icke verbal kommunikation
 • lek och drama i teori och praktik

Du kan läsa kursen helt fristående eller som del i en kandidatexamen med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog

 • Kursupplägg

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för information, uppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och annan gruppundervisning med praktiska och gestaltande inslag.

  Deltagande i seminarier och praktiska övningar individuellt och i grupp och i redovisningar är integrerade delar i gruppundervisningen och därmed obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom en uppsats, skriven på engelska eller på svenska.

  Examinator

  Sofia Cedervall 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Sofia Cedervall, sofia.cedervall@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se