Introduktion till drama med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen är av introducerande karaktär och ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i drama. Kursen behandlar gruppdynamiska övningar, lekens betydelse, improvisationsövningar med olika tekniker och dramatisk framställning samt verbal och icke verbal kommunikation.Kursen riktar sig till studenter som vill använda drama i olika pedagogiska sammanhang. I kursen varvas ämnesteori och ämnesdidaktik. Den bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring eget och andras lärande, samt praktisk tillämpning av drama i olika situationer.

Kursen behandlar:

- improvisationsövningar

- gestaltningsarbete i dramatisk form

- verbal och icke verbal kommunikation

- lek och drama i teori och praktik

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen