Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till drama med didaktisk inriktning

Den här kursen riktar sig till dig som vill använda drama i olika pedagogiska sammanhang. Sommaren 2022 ges kursen på engelska.

Kurssida CH05DF
Foto: Mostphotos

Kursen bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring eget och andras lärande, samt praktisk tillämpning av drama i olika situationer. I kursen varvas ämnesteori och ämnesdidaktik.

Kursen behandlar:

  • improvisationsövningar
  • gestaltningsarbete i dramatisk form
  • verbal och icke verbal kommunikation
  • lek och drama i teori och praktik

Du kan läsa kursen helt fristående eller som del i en kandidatexamen med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog

Sommaren 2022 ges kursen på engelska men examinationsuppgiften kan skrivas på svenska.
English syllabus

Information till antagna på sommarkursen 2022

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig.
Webbregistreringen är öppen 16-22 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du har registrerat dig får du tillgång till din kursplats i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto:

Logga in i Athena