Spanska, Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

Om kursen

Du får fördjupade kunskaper om den spanskspråkiga litteraturens utveckling med tyngdpunkten på 1900-talets andra hälft, mot bakgrund av samhällsutveckling och kulturella förhållanden i Spanskamerika och Spanien.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen