Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska - kandidatkurs

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp)

I examensarbetet ska du utföra en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser.