Spanska - kandidatkurs, 15 hp

Om kursen

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp). I examensarbetet ska du utföra en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språk, diskurs, litteratur eller samhälle. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen