Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska - magisterkurs

Kursen består av ett examensarbete för magisterexamen(15 hp). I examensarbetet utför studenten en forskningsuppgift med inriktning på språk, diskurs eller litteratur. Arbetet ska ha en inriktning som svarar mot en modul som antingen tidigare studerats på grundnivå, inom Spanska III, Spanska kandidatkurs eller motsvarande kurs, eller som har studerats inom avancerad nivå. I examensarbetet genomför studenten en forskningsuppgift som behandlar ett ämne inom språkvetenskap, diskursvetenskap eller litteraturvetenskap. Arbetet har en något större omfattning än examensarbetet i spanska kandidatkurs, GN, och kraven på forskningsmetodik och vetenskaplighet är högre ställda.

 • Kursupplägg

  Examinator

  Anthony Lappin
  Aymé Pino
  María Bernal
  Juan Carlos Cruz Suárez
  Rakel Österberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Urval av texter som läraren tillhandahåller under kursen.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt