Spanska - magisterkurs, 15 hp

Om kursen

Kursen består av ett examensarbete för magisterexamen(15 hp). I examensarbetet utför studenten en forskningsuppgift med inriktning på språk, diskurs eller litteratur. Arbetet ska ha en inriktning som svarar mot en modul som antingen tidigare studerats på grundnivå, inom Spanska III, Spanska kandidatkurs eller motsvarande kurs, eller som har studerats inom avancerad nivå.

I examensarbetet genomför studenten en forskningsuppgift som behandlar ett ämne inom språkvetenskap, diskursvetenskap eller litteraturvetenskap. Arbetet har en något större omfattning än examensarbetet i spanska kandidatkurs, GN, och kraven på forskningsmetodik och vetenskaplighet är högre ställda.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen