Spanska - Masterkurs, 15 hp

Om kursen

I examensarbetet ska studenten genomföra en forskningsuppgift som behandlar ett ämne inom språkvetenskap, diskursvetenskap eller litteraturvetenskap. Arbetet har en betydligt större omfattning än examensarbetet på grundnivå (i Spanska kandidatkurs), och kraven på forskningsmetodik och vetenskaplighet är väsentligt högre ställda.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen