Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Management, kurspaket

Företagsekonomi III Management utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området management. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kursen består av Frontiers of Management research 7,5 hp, Research Methods in Business and Organisation Studies 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav