Den franskspråkiga romanen av idag, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar några verk ur den aktuella romanproduktionen på franska i olika delar av världen. Texterna

kopplas till relevanta samtida samhällsförhållanden, den moderna romanens utveckling samt till teoretiska

frågeställningar som berör, bland annat, postkolonialism, frankofoni och världslitteratur. Både den estetiska

dimensionen och den kulturella kontexten beaktas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen