Tellus I - Geologi, 15 hp

Om kursen

Kursen tar upp jordens system, främst geosfären och hydrosfären. Jordens bildning och struktur, kontinenterna och deras rörelser, mineral, bergarter, geologisk tid, livets utveckling, naturkatastrofer och naturtillgångar. Kursen innehåller moment där viss naturvetenskaplig/matematisk kunskap krävs. Kursen går även att genomföra på svenska. Kursen har individuell kursstart och studietakt. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen