Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tellus I - Geologi

Kursen handlar om planeten Jordens olika system, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Jordens plats i rymden, Jordens inre struktur, kontinenternas rörelser, mineral, olika typer av bergarter, naturkatastrofer, naturtillgångar och utveckling av levande organismer.

Rocky coast

Kursperiod VT23: Period 1 start 16/1 och Period 2 start 21/3.

Kursperiod HT23: Period 1 start 28/8.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursupplägg

  Tentamen sker på Stockholms universitets campus, alternativt på Lärcentra eller liknade.

  Examination

  Tentamen sker på Stockholms universitets campus, alternativt på
  Lärcentra eller liknade.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Marshak, S., 2022
  Earth: Portrait of a Planet – 7th ed eller tidigare upplaga
  International Student Edition
  W.W. Norton & Co Inc
  ISBN: 9780393882766

   

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt