Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mineralogi och petrologi

Kursen behandlar mineralkemi, optisk mikroskopi och klassificering av mineral i vanliga bergarter.

mountain range at dusk with a nice full moon to the right of the frame
The crest between the Valnontey and the Valeille valleys in the Gran Paradiso National Park. The main mountain in the center is called Punta Patrì and the two small "points" to the right of the image are called "Dito degli Apostoli". Photo: Paola Manzotti

Kursen behandlar sedimentär, metamorf och magmatisk petrologi med klassifikation och kännedom av vanliga bergarter.

Kursperiod VT23: Period 1 (16/1–15/2)

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Biträdande lektor
  Tektonik, metamorf petrologi och geokronologi
  Paola Manzotti
  paola.manzotti@geo.su.se
  (0)8 16 47 45 | Rum: R413