Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Petrogenes

Kursen behandlar hur geokemi, isotopgeologi, termodynamik och numerisk modellering tillämpas för att studera magmatisk och metamorf petrogenes. Den här kursen är en avancerad kurs om magmatisk och metamorf petrologi.

microscopic view of minerals

Kursperiod VT21: Kursen ges helt på distans och i den takten som passar dig. När du har godkänts formellt kommer du att få ett välkomstbrev med specifik information om viktiga datum för inlämningar (felaktig studieperiod i högerspalten).

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt

  Alasdair SkeltonProfessor i Geokemi och petrologi
  Alasdair Skelton
  alasdair.skelton@geo.su.se
  076 770 76 99 | Rum: R425