Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marin petrofysik

Kursen ger en introduktion till marin petrofysik, som avser studier av sediments fysikaliska egenskaper och deras interaktion med vätskor.

Marine Petrophysics collage

Kursen behandlar laboratorie- och fältmetoder för att mäta petrofysiska egenskaper hos marina sediment och hur de tillämpas inom både industri och forskning. Obligatorisk träff kan förekomma vid omtentamen.

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

  • Kontakt

    Matt O'ReganForskare, Sediment physical properties
    Matt O'Regan
    matt.oregan@geo.su.se
    (0)8 674 78 57 | Rum: R233