Paleoklimatologi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar samverkan mellan oceanerna och det globala klimatet över geologiska tidsskalor, med fokus på dateringsproblematik och användande av proxyvariabler för rekonstruktion av miljöförhållanden i haven. Ett övergripande mål är att skapa förståelse för den vetenskapliga processen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen