Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Paleoklimatologi

Kursen behandlar samverkan mellan oceanerna och det globala klimatet över geologiska tidsskalor, med fokus på dateringsproblematik och användande av proxyvariabler för rekonstruktion av miljöförhållanden i haven.

Photo: Jenny Sjöström
Photo: Jenny Sjöström

Ett övergripande mål är att skapa förståelse för den vetenskapliga processen.

 

OBS! Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.