Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin

Programmet fördjupar dina studier inom det latinska språkvetenskapliga området och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att få fram rätt ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnet latin samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Som examensarbete skriver du en uppsats utifrån en frågeställning inom den latinska språkvetenskapen. Ämnet väljer du själv i samråd med en handledare.

Programmet förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.