Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin

Programmet fördjupar dina studier inom det latinska språkvetenskapliga området och stärker dina ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnet latin samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Som examensarbete skriver du en uppsats utifrån en frågeställning inom den latinska språkvetenskapen. Ämnet väljer du själv i samråd med en handledare.

Programmet förbereder dig för utbildning på forskarnivå eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser. För masterexamen ska minst 7,5 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna ligga inom huvudområde klassiska språk alternativt klassiska språk med inriktning latin. Kurserna väljs i samråd med studierektor.

  Schema och kurslitteratur finns på respektive kurssida.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Filologiska metoder, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Vulgärlatin, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning latin)

  Termin 2

  Klassisk och efterklassisk litteratur, 7,5 hp (huvudområde klassiska språk)
  Valbara kurser om totalt 22,5 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Latin -- magisterkurs, 15 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning latin).

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Latin - masterkurs, 30 hp (huvudområde klassiska språk med inriktning latin)

 • Kontakt

  Koordinator

  María Bernal Linnersand, professor, Romanska och klassiska institutionen
  maria.bernal@su.se

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Romanska och klassiska institutionen är ansvarig för inriktingen mot latin.

  Romanska och klassiska institutionen

  Institutionen för lingvistik