Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska

Inom inriktningen tjeckiska studeras tjeckisk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Du tränas i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar, och du får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter. Genom examensarbetet stärker du din förmåga att resonera, argumentera och att genomföra en vetenskaplig undersökning. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.