Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska

Masterprogrammet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i tjeckisk språkvetenskap och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

En grupp studenter på universitetsbiblioteket. Foto: Viktor Gårdsäter
Photo by Viktor Gårdsäter

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet. 

Inriktning tjeckiska

Inom inriktningen tjeckiska studeras tjeckisk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Som student tränas du i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar och får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter.

Genom examensarbetet stärker du din förmåga att resonera, argumentera och att genomföra en vetenskaplig undersökning.

Masterpogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska förbereder dig väl för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser. Förslag på valbara kurser finns i programmets gemensamma kurspool:

  Kurspool för masterprogrammet i språkvetenskap

  Scheman och litteraturlistor finns under respektive kurs i utbildningskatalogen.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk (LIM026) 
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
  Valbara kurser 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser motsvarande 30 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Tjeckiska - magisterkurs, 15 hp

  Av de valbara kurserna under termin 1 och termin 2 skall totalt 22,5 hp utgöras av kurser specifika för den valda profilen (huvudområde slaviska språk). Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande. En av profilkurserna kan förläggas till år två och i så fall läses år ett istället en valbar kurs.

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Av valbara kurser under termin 3 skall 7,5 hp utgöras av kurs inom huvudområde slaviska språk.

  Termin 4

  Tjeckiska - masterkurs, 30 hp

 • Kontakt

  Koordinator

  Mattias Ågren, Studierektor
  mattias.agren@slav.su.se

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är ansvarig för inriktingen mot tjeckiska.

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Institutionen för lingvistik