Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning

Vill du använda dig av berättelser och rollspel i din undervisning? Kursen riktar sig till dig som undervisar i historia och SO i grundskolans årskurs 4-9 eller i gymnasieskolan.

Kursen behandlar teori och metod för användning av berättelser och gestaltade berättelser (rollspel) i historie- och SO-undervisning i grundskolans årskurs 4-9 samt i gymnasieskolan. Kursen ger fördjupade kunskaper om pedagogiska funktioner för berättelser och gestaltade berättelser (rollspel).

Kursen ger också kunskaper om former för hur lärandet kan bedömas och utvärderas för olika typer av lärandemål (kunskapskrav).

Kursen anpassas till studentens och skolans intresse av berättelser och rollspel som redskap i undervisningen. Läsning av kurslitteratur och kursuppgifter individualiseras i hög utsträckning enligt intresse och behov. Målet är att studenten ska kunna designa en egen berättelse/rollspel för användning som redskap i sitt klassrum.

Under de webbaserade träffarna kommer teori och konkreta exempel varvas med samtal där studentens egna frågor och erfarenheter från undervisning är i fokus.

I kursen behandlas följande frågeställningar:

 • Vad är en berättelse/ett narrativ?
 • Vad är en gestaltad berättelse/ett rollspel?
 • Vilka funktioner fyller berättelser/narrativ och gestaltningar/rollspel i undervisning och lärande?
 • Vad innebär "narrativ kompetens"?
 • Hur designar man en berättelse eller en gestaltad berättelse/ett rollspel?
 • Vilka narrativ är lämpliga/funktionella att använda i historie- och SO-undervisning?
 • Hur blir redskapen effektiva för att nå kunskapskraven i skolans kurs- och ämnesplaner?
 • Hur kan lärandet utvärderas?
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning. Närvaro på seminarier är obligatoriskt.

  Under kursen träffas vi för webbaserade föreläsningar och samtal under ca 1 kväll per månad (kvartsfart) i mindre grupper. Möjlighet till individuell handledning eller handledning i smågrupper kommer också finnas. Stor flexibilitet gäller för kurstider och gruppindelning.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

  Examinator

  Per-Arne Karlsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen startar i mitten av februari och ges onsdags- eller torsdagskvällar kl 18.00-21.00 (ett seminarium per månad hela terminen). Du får välja om du följer ett onsdags- eller torsdagsseminarium.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  All kursinformation inklusive den obligatoriska kurslitteraturen kommer att finnas i Athena omkring den 1 september.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Per-Arne Karlsson, per-arne.karlsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se