Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning

Kursen ger en inblick i tekniker för informationssökning och nyhetsövervakning på Internet.

Vi studerar grunderna i dokumenthantering, principer för sökmotorer och deras algoritmer, webboptimeringsmetoder, applikationer för business intelligence (BI) och informationsutvinning från nyheter med automatisk sammanfattning av text.
Kursen undervisas på engelska. Du är välkommen att använda engelska och svenska.

Mer information på kursens engelska sida

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Föreläsningar: 12 föreläsningar, 2 timmar vardera 
  Uppgifter: 3 
  Laborationer: 3 tillfällen, 3 timmar vardera

  Grupparbete
  För dig som läser kursen inom ett kandidatprogram gäller:

  • Laborationerna genomförs i grupper om högst två studenter, inlämningsuppgifterna i grupper om högst fyra studenter.
  • Laborationerna kan genomföras på campus under handledning av kursassistenterna. Alternativt kan studenterna göra sina laborationer självständigt när som helst i sin egen datormiljö.

  Är du student på den fristående kursen gör du dina laborationer självständigt.

  Stöd från lärarna finns tillgängligt hela tiden via studieplattformen.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen, labbuppgifter och inlämningsuppgifter.

  Du som läser den fristående kursen skriver också tentamen på campus. Tentamen är en salstenta och går inte att skriva på distans.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser