Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning

Kursen ger en inblick i tekniker för informationssökning och nyhetsövervakning på Internet.

Vi studerar grunderna i dokumenthantering, principer för sökmotorer och deras algoritmer, webboptimeringsmetoder, applikationer för business intelligence (BI) och informationsutvinning från nyheter med automatisk sammanfattning av text.
Kursen undervisas på engelska. Du är välkommen att använda engelska och svenska.

Mer information på kursens engelska sida