Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Swedish History of Ideas

  • 7,5 hp

Kursen är en fristående översiktskurs som ger en orientering i några viktiga temata i den svenska idéhistorien från tidigmodern tid. Kursen baseras på en serie föreläsningar eller seminarier över dessa temata samt på inläsning av kurslitteratur.

Engelska är undervisningsspråk.

Läs mer om kursen på engelska sidan.