Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk äldre litteratur, Italienska III

Kursen behandlar ett urval texter från den italienska litteraturhistorien, från medeltiden fram till och med 1700-talet. Centrala italienska litterära verk läses i original och placeras i sin historiska och kulturella kontext. Kursen introducerar studenten till metrik och retoriska figurer. Kursen är en del av Italienska III.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.