Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterär textanalys, Italienska II

Kursen behandlar olika litterära genrer som studenten tränas i att analysera med adekvata metoder. Analyserna sker i första hand muntligt i syfte att utveckla studentens förmåga att diskutera och argumentera på talad italienska. Kursen är en del av Italienska II.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.