Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Skadeståndsrätt

Specialkursen Skadeståndsrätt ger breda och fördjupade kunskaper i skadeståndsrätt med emfas på utomobligatorisk skadeståndsrätt. Vidare diskuteras skadeståndsrättens roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund.

skadestånd
Foto: Jiri Hera / Mostphotos


Skadeståndsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen syftar bland annat till att ge studenten ingående kunskap och förståelse för skadeståndsrättens särskilda beståndsdelar och systematik. Förutom studier av skadeståndsrättens begrepp och principer kommer undervisningen också att ge utrymme åt skadeståndsrättsliga frågor och problem som aktualiseras i rättsutvecklingen på området. Syftet är att studenten självständigt ska kunna förstå, analysera och hitta lösningar på skadeståndsrättsliga problem, såväl i en traditionell kontext som i nya rättsmiljöer. Under kursen läggs särskild vikt vid kritisk analys av rättskällorna, och då särskilt rättsfallen.  
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Skadeståndsrätt

   

  Undervisning


  Undervisningen på kursen ges i form av seminarier.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv och obligatorisk närvaro vid seminarierna, muntlig introduktion till ett skadeståndsrättsligt tema (muntligt anförande) och skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator


  Mia Carlsson
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  VT22 

  • Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 11 uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2021.
  • Bengtsson, Bertil & Ullman, Harald, Produktansvaret, 4 uppl., Iustus förlag, Stockholm 2008.
  • Bengtsson, Bertil, Skadestånd för miljöskada, Norstedts juridik, 2011.
  • Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen. En kommentar, 7 uppl., Stockholm 2021. Finns som bok och i Juno.

  Kurskompendier. Artiklar och rättsfall finns samlade i artikel- och rättsfallssamlingar som finns att köpa hos Akademibokhandeln Frescati i samband med kursstart. De finns även publicerade i Athena.

  Lagtext m.m.:

  Senaste lagboken. (Äldre lagtext används på egen risk.)
  Försäkringsvillkor för AFA Försäkringar 2020. (Delas ut i samband med undervisningen.) 

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  skade@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Klara Nordlinder

  Kursföreståndare: 
  Mia Carlsson