Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Central fastighetsrätt

Kursen Central fastighetsrätt syftar till att ge fördjupade kunskaper om centrala frågor och grundläggande principer inom fastighetsrätten. Behandlas gör främst den kommersiella sidan av fastighetsrätten och förändringarnas betydelse för affärsuppgörelser som inbegriper fast egendom.

fastighetsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Specialkursen Central fastighetsrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Bland de frågor som kursen avser att belysa märks följande:

 • Alternativa former och tekniker för säkerhet i fast egendom (t.ex. fastighetsleasing, paketering, junior- och mezzaninefinansiering, covenants).
 • Tredimensionell fastighetsbildning.
 • Tillbehör till fast egendom.
 • Den nya hyresrätten – den senaste utvecklingen på lokalhyresrättens område.
 • Metoder och regleringar för att trygga infrastrukturinvesteringar (t.ex. för bredband och 5Gmobiltelefoni).
 • Bostadsrätt.
 • Bostadshyra.

Kursen innebär både en fördjupning och breddning av kunskaperna studenterna förvärvat i kursen Civilrätt D.  

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Central fastighetsrätt

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och övningar.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, författande av en skriftlig promemoria och genom skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Elisabeth Ahlinder

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  cenf@juridicum.su.se 

  Amanuens: 
  Klara Nordlinder

  Kursföreståndare: 
  Elisabeth Ahlinder