Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Straffrättens allmänna del m m

Kursen Straffrättens allmänna del m.m. behandlar reglerna för tillskrivande av ansvar i straffrättens allmänna del. Bland annat behandlas brottsbegreppet, uppsåt och oaktsamhet, rättfärdigande och ursäktande omständigheter, förstadier, medverkansfrågor och psykisk störning.

Vågskål med paragraftecken i ena skålen och en trafikkon i den andra
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Straffrättens allmänna del m.m. utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

I kursen behandlas bland annat brottsbegreppet, uppsåt och oaktsamhet, rättfärdigande och ursäktande omständigheter (däribland nödvärn, nöd, samtycke, excess, tillbakaträdande), förstadier (försök, förberedelse, stämpling), medverkansfrågor och psykisk störning (otillräknelighet m.m.). Föreläsningar varvas med rättsfalls- eller casebaserade seminarier.

Ett mindre moment på kursen (en tredjedel) behandlar valda frågor som aktualiseras av straffrättens umgänge med strukturella (klass-, genus-, "kulturella"-) och brottsofferrelaterade perspektiv, inte minst av den kritik av olika slag som riktats mot straffrättens utformning och tillämpning från företrädare för sådana perspektiv. De frågor som här behandlas relateras till kursens huvudspår på ett sådant sätt att interaktionen bidrar till fördjupade kunskaper om vad som i olika sammanhang, i fråga om utformning såväl som tillämpning, kan förväntas av straffrätten.  

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Straffrättens allmänna del m.m.

  Kursbeskrivning (18 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i första hand i form av föreläsningar och seminarier.  

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna, författande av ett skriftligt arbete, muntlig presentation av detta arbete samt skriftlig tentamen (salsskrivning).  

  Examinator

  Claes Lernestedt  

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Information till studenter VT21 (8 Kb)

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  strall@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Adela Jussila 

  Kursföreståndare: 
  Claes Lernestedt