Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latin II

 • 30 hp

Kursen, som kan studeras på hel- eller halvfart, ger en utökad förtrogenhet med centrala författare från antiken och medeltiden och uppövar förmågan till självständig läsning. De grammatiska kunskaperna fördjupas genom studium av ett rättegångstal av Cicero. Antik och efterantik poesi samt texter av Roms främsta historiker under guld- och silveråldern, som Sallustius, Livius och Tacitus, läses grundligt.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur från VT20

  För samtliga kurser gäller följande titlar:

  • Ahlberg, A. W., N. Lundqvist och G. Sörbom, Latinsk-svensk ordbok (Stockholm: Norstedts, 1966 eller senare).
  • **Sjöstrand, N., Ny latinsk grammatik (Lund: Gleerup, 1960 eller senare).

  Delkurs Antik poesi, 7,5hp

  • **Sjövall, H och E. Wistrand, Latinsk poesi i urval I–II (Lund: Gleerup, 1959) (urval om ca 800 vers av Horatius, Catullus, Ovidius, Tibullus och Propertius enligt lärarens anvisningar).
  • **Vergil. Aeneid 4, komm. av J.J. O’Hara (Newburyport, MA: Focus Publishing/R.
  • Pulllins Company, 2011) ISBN: 13: 978-1-58510-228-0.
  • Vergilius, Aeneiden, övers. I. Björkeson (Stockholm: Natur & Kultur, 1988 el. senare) ISBN: 9127063232 / 91-27-06323-2. Annan översättning kan också användas.
  • *Wistrand, E., Politik och litteratur i antikens Rom (Göteborg: P. Åström, 1978) (urval efter lärarens anvisningar).

  Delkurs Romerska historiker, 7,5hp
  Delkursen ges inte vt20.

  Delkurs Romersk retorik med grammatik, 7,5hp
  Delkursen ges inte vt20.

  Efterantik prosa och poesi, 7,5hp

  • Cook, William R., och Ronald B. Herzman, The Medieval World View: An Introduction (Oxford University Press: Oxford, 2012).
  • Sidwell, K., Reading Medieval Latin (Cambridge: Cambridge UP, 1995 el. senare) ISBN 0-521-44747-X.
  • Svennung, J., Från senantik till medeltid (Lund: Gleerup, 1963 el. senare).

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på lärplattformen Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning.
  * finns att låna på institutionen.
  ** finns att köpa på institutionen. Kontakta amanuensen på e-post: amanuens@klassiska.su.se eller tfn 08-163465.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt