Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i molekylärbiologi

 • 180 hp

Upptäckter inom molekylärbiologi får ett stort inflytande i framtidens samhälle inom exempelvis bioteknik och biomedicin. Studera biologiska processer på molekylär, cellulär och organismnivå i kandidatprogrammet i molekylärbiologi, och få en grund för fortsatt forskning eller arbete inom till exempel livs- eller läkemedelsindustrin.

Programmet ger en bred och grundläggande utbildning inom de molekylära livsvetenskaperna.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet i molekylärbiologi börjar med en ett år kemistudier med tyngdpunkten på organisk kemi och biokemi. Med kemin som grund fortsätter du med biologistudier: cell- och molekylärbiologi, genetik, fysiologi och en kurs som lär dig använda nödvändiga "redskap" i molekylärbiologi.

  Därefter väljer du kurser om minst 15 högskolepoäng från en lista med valbara kurser och 15 högskolepoäng helt valfria kurser.

  Du gör även ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng där du får möjlighet att fördjupa dig i en vetenskaplig fråga som du själv brinner för.

  År 1

  Biologer i samhället: introduktion 3 hp (valfri)
  Grundläggande kemi 30 hp
  Analytisk kemi 7.5 hp
  Organisk kemi 7.5 hp
  Biokemi 7.5 hp
  Moderna kemiska metoder 7.5 hp

  År 2

  Biologer i samhället: arbetslivet 3 hp (valfri)
  Molekylär cellbiologi 27 hp
  Biologisk statistik 3 hp
  Metoder och koncept inom molekylära livsegenskaper 15 hp
  Fysiologi 15 hp

  År 3

  Biologer i samhället: CV 1.5 hp (valfri)
  Utvecklingsbiologi 7.5 hp
  Molekylärgenetik 7.5 hp
  Valbara kurser 15 hp
  Valfria kurser 15 hp
  Självständigt arbete 15 hp

  Självständigt arbete

  Det självständiga arbetet på 15 högskolepoäng ger dig förståelse för hur vetenskapligt arbete går till och en inblick i aktuell forskning.

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och handledning. Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat, vetenskapligt skrivande samt muntlig presentationsteknik.

  Huvuddelen av kursen består av antingen en egen litteraturstudie eller av en empirisk studie som du utformar i samarbete med en handledare. Arbetet redovisar du i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Genom att kartlägga och analysera arvsmassans byggstenar kan nya metoder utvecklas för bruk inom livsmedelsindustri, framställning av effektivare läkemedel och energiproduktion. Andra områden på frammarsch är nya tekniker vid brottsplatsundersökningar, arbete med lagar och förordningar där du som molekylärbiolog måste ta hänsyn till både genetiska och etiska frågeställningar samt att göra rättvisande bedömningar i patentfrågor som rör gentekniska innovationer.

 • Kontakt