Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i molekylärbiologi

Upptäckter inom molekylärbiologi får ett stort inflytande i framtidens samhälle inom exempelvis bioteknik och biomedicin. Studera biologiska processer på molekylär, cellulär och organismnivå i kandidatprogrammet i molekylärbiologi, och få en grund för fortsatt forskning eller arbete inom till exempel livs- eller läkemedelsindustrin.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)! Öppna här, läs och om hör av dig om du har frågor.

Introduktionsvecka innan terminsstart

Alla nya programstudenter välkomnas till en introduktionsvecka med start 21a augusti. Under veckan ordnar vi ett antal aktiviteter för att du ska få bästa möjliga start på din utbildning. Du lär känna de andra studenterna på programmet, lär dig hitta på campus, får veta mer om programmet och hur det är att studera vid BIG, och tid att ställa frågor, allt innan kurserna börjar den 28e augusti.

Programmet för introduktionveckan hittar du här:

Introduktion till kandidatprogram

Introduction to Master's programmes

Registrera dig innan introduktionen

Du måste vara registrerad på utbildningen för att kunna påbörja programmet och delta i undervisningen. Genom att registrera dig tackar du ja till din plats. För att kunna registrera dig måste du ha ett studentkonto.

Läs om hur du aktiverar ditt studentkonto

Webbregistreringen är öppen 7e till 17e augusti. Det är ditt ansvar att se till att du registrerar dig. Om du inte registrerar dig innan webbregistreringen stänger så kan du förlora din plats på programmet. Om du har problem med registreringen är det viktigt att du kontaktar studentexpeditionen senast 17e augusti.

För information om hur du registrerar dic och mycket mer se vår information till nya studenter.

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Reservantagning sker främst i samband med uppropet veckan innan terminsstart. Om det är aktuellt med reservantagning så kallas du som reserv till uppropet.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Programmet ger en bred och grundläggande utbildning inom de molekylära livsvetenskaperna.
 

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet i molekylärbiologi börjar med en ett år kemistudier med tyngdpunkten på organisk kemi och biokemi. Med kemin som grund fortsätter du med biologistudier: cell- och molekylärbiologi, genetik, fysiologi och en kurs som lär dig använda nödvändiga "redskap" i molekylärbiologi.

  Därefter väljer du kurser om 30 högskolepoäng valfria kurser.

  Du gör även ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng där du får möjlighet att fördjupa dig i en vetenskaplig fråga som du själv brinner för.

  År 1

  Biologer i samhället: introduktion 3 hp (valfri)
  Grundläggande kemi 15 hp
  Organisk kemi I 7.5 hp
  Biokemi I 7.5 hp
  Organisk kemi II 7.5 hp
  Biokemi II 7.5 hp
  Analytisk kemi, grundkurs 10 hp
  Neurokemi 5 hp (länk kommer)

  År 2

  Biologer i samhället: arbetslivet 3 hp (valfri)
  Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik 30 hp
  Metoder och koncept inom molekylära livsegenskaper 15 hp
  Fysiologi 15 hp

  År 3

  Biologer i samhället: CV 1.5 hp (valfri)
  Utvecklingsbiologi 7.5 hp
  Molekylärgenetik 7.5 hp
  Självständigt arbete 15 hp
  Valfria kurser 30 hp

  Självständigt arbete

  Det självständiga arbetet på 15 högskolepoäng ger dig förståelse för hur vetenskapligt arbete går till och en inblick i aktuell forskning.

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och handledning. Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat, vetenskapligt skrivande samt muntlig presentationsteknik.

  Huvuddelen av kursen består av antingen en egen litteraturstudie eller av en empirisk studie som du utformar i samarbete med en handledare. Arbetet redovisar du i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium.

  Självständigt arbete i molekylärbiologi

 • Arbetsmarknad och karriär

  Genom att kartlägga och analysera arvsmassans byggstenar kan nya metoder utvecklas för bruk inom livsmedelsindustri, framställning av effektivare läkemedel och energiproduktion. Andra områden på frammarsch är nya tekniker vid brottsplatsundersökningar, arbete med lagar och förordningar där du som molekylärbiolog måste ta hänsyn till både genetiska och etiska frågeställningar samt att göra rättvisande bedömningar i patentfrågor som rör gentekniska innovationer.

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör kandidatnivå
  Studievägledare kandidatnivå