Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetslivsinriktad språkundervisning

Kursen syftar till att ge blivande och yrkesverksamma lärare i sfi och svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen ökade kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation i arbetslivet, utifrån aktuell forskning.

Kursen ger också verktyg för att utforma arbetslivsrelevant språkundervisning och undervisningsmaterial för att ge inlärare inom svenska som andraspråk/sfi ökade möjligheter att delta aktivt i arbetslivet.

Kursen består av tre delar:

 • I den första delen ingår klargöranden av begrepp och metoder som behövs för att beskriva kommunikation i arbetslivet.
 • Den andra delen är mer praxisorienterad, där deltagarna genomför ett eget arbete med materialinsamling inom områden som vård, småföretag, servicesektor etc. Arbetet ger exempel på hur kommunikationssituationer i arbetslivet kan se ut.
 • I den avslutande delen, som är ämnesdidaktiskt inriktad, tillämpar deltagarna de inhämtade kunskaperna genom att konstruera undervisningsmaterial, material för handledning av inlärare under praktik eller underlag för bedömning av arbetsrelaterad språkfärdighet.
 • Kursupplägg

  Kursen ges som distanskurs med två till fyra obligatoriska träffar. Deltagande i nätbaserade aktiviteter är obligatoriskt. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursen ges med långsam studietakt (kvartsfart), över hela höstterminen.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-22 NS3047

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)