Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling

Vårt masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling är ett forskningsfokuserat program som introducerar dig till komplexiteten i interaktioner mellan människor och natur. Du lär dig att använda resilienstänkande som ett förhållningssätt för att förstå och hantera social-ekologiska system.

Anledningar att välja masterprogrammet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling

  • Bred träning i metoder för att studera komplexiteten i socio-ekologiska system
  • Betoning på resiliens-tänk som kan appliceras på problem vi ser ute i världen
  • Internationell och interaktiv studiemiljö där du utvecklar både färdigheter och nätverk

Läs mer på programmets engelska sida