Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Religionshistoria I

Ta chansen att lära dig mer om religion! Inom ämnet religionshistoria studerar vi religion som kultur- och samhällsfenomen i såväl nutiden som i historien. Här får du lära dig om många olika religioner och hur specifika religiösa traditioner tolkats och praktiserats i olika tider och på olika platser.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till höstterminens kurser öppnar den 5 augusti och stänger den 18 augusti (för vissa kurser är webbregistreringen öppen längre). Samtidigt skickar vi ut välkomstmejl till alla antagna. Se till att läsa ditt välkomstmejl noga, där finner du närmare information som rör din utbildning. Om du inte hittar mejlet i din inkorg, vänligen kontrollera din skräppost. Genom att registrera dig visar du att du vill ta din plats i anspråk. Att endast vara antagen berättigar inte till en kursplats.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka kursen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Registrera dig här. Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Du kan inte logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad på kursen får du också tillgång till Athena där viktig information om din kurs publiceras.

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören via mejl under kursens registreringsperiod (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför kursstart via e-post. För att inte missa någon information från oss, vänligen håll uppsikt även på din skräppost. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter kursstart fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om kursplats ibland inte kan lämnas förrän strax före kursstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Hitta schema och litteraturlista

Schema och litteraturlista till din utbildning finner du längre ner på denna sida.

Kontakt

E-post: studentadministration@erg.su.se
Tel: 08 - 16 20 00 (växel)

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Foto från Pixabay

På kursen får du stifta närmare bekantskap med en lång rad religiösa traditioner, från judendom, kristendom och islam till asiatiska religioner som hinduism, buddhism, shinto och daoism. Vi kommer att studera forntida religioner från exempelvis antikens Grekland och Rom, liksom fornnordisk religion och förkristen religion i äldre samisk och finsk kultur. Vidare kommer du att få lära dig om centrala teorier, metoder och perspektiv i studiet av religion. I centrum för utbildningen står frågan om hur religion samspelar med kulturella, samhälleliga och politiska strukturer och institutioner, samt den roll religiösa traditioner spelar för individer och grupper i olika sammanhang.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till religionshistorien: teori och metod I 7,5 hp

  Delkursen behandlar grundläggande religionshistoriska begrepp, frågeställningar, teorier och metoder samt ger en inblick i ämnets vetenskapshistoria. Delkursen behandlar också religionsantropologiska, religionssociologiska och religionspsykologiska begrepp, forskningsområden och förklaringsmodeller. Genom seminarieövningar ger kursen en inblick i hur teori och metod omsätts i praktik.

  Delkurs 2: Abrahamitiska religioner 7,5 hp

  I delkursen studeras religioner med ursprung i Mellanöstern, dvs. judendom, kristendom och islam. Delkursen behandlar dessa traditioners uppkomst, historiska utveckling, grundtankar, gudstjänstliv och förhållande till samhällslivet. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Delkursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

  Delkurs 3: Syd- och Östasiens religioner 7,5 hp

  I delkursen studeras religioner med ursprung i Syd- och Östasien. Det omfattar hinduism, buddhism, jainism, sikhism, konfucianism, taoism och shinto i både historia och nutid. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Aspekter som fokuseras är dessa traditioners uppkomst och historiska utveckling, grundtankar och ritualer samt förhållande till samhällsliv. Delkursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa traditioner.

  Delkurs 4: Europas förkristna religioner 7,5 hp

  Delkursen belyser de religiösa traditioner som florerat i Europa före (eller i skuggan av) kristendomens dominans. Dessa traditioner presenteras dels i sina historiska sammanhang, dels med avseende på de kontinuiteter och kontakter som knöt dem samman i tid och rum. Särskild tonvikt kommer att ligga på religionerna i antikens Grekland och Rom, keltisk religion, germansk religion, finsk-ugrisk och samisk religion samt slavisk och baltisk religion. Delkursen fokuserar särskilt på källor och källkritiska frågor.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier, seminarieuppgifter och studiebesök är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Introduktion till religionshistorien examineras genom hemskrivning. Delkurs 2: Abrahamitiska religioner examineras genom salskrivning. Delkurs 3: Syd- och Östasiens religioner examineras genom salskrivning. Delkurs 4: Europas förkristna religioner examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt