Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoria I

På denna kurs får du studera ett flertal religiösa traditioner från olika delar av världen, såväl i historia som nutid.

Foto från Pixabay

Judendom, kristendom och islam tas upp, liksom Asiens olika religioner, från hinduism och buddhism till daoism och shinto. Även forntida religioner från det antika Grekland och Rom, samt det forna Norden, behandlas.

Kursen ger också en kort introduktion till grundläggande religionshistoriska teorier, metoder och begrepp, samt en inblick i ämnets vetenskapshistoria.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till religionshistorien: teori och metod I 7,5 hp

  Delkursen behandlar grundläggande religionshistoriska begrepp, frågeställningar, teorier och metoder samt ger en inblick i ämnets vetenskapshistoria. Delkursen behandlar också religionsantropologiska, religionssociologiska och religionspsykologiska begrepp, forskningsområden och förklaringsmodeller. Genom seminarieövningar ger kursen en inblick i hur teori och metod omsätts i praktik.

  Delkurs 2: Abrahamitiska religioner 7,5 hp

  I delkursen studeras religioner med ursprung i Mellanöstern, dvs. judendom, kristendom och islam. Delkursen behandlar dessa traditioners uppkomst, historiska utveckling, grundtankar, gudstjänstliv och förhållande till samhällslivet. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Delkursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa religiösa traditioner.

  Delkurs 3: Syd- och Östasiens religioner 7,5 hp

  I delkursen studeras religioner med ursprung i Syd- och Östasien. Det omfattar hinduism, buddhism, jainism, sikhism, konfucianism, taoism och shinto i både historia och nutid. Även relationer mellan dessa traditioner liksom centrala likheter och skillnader tas upp. Aspekter som fokuseras är dessa traditioners uppkomst och historiska utveckling, grundtankar och ritualer samt förhållande till samhällsliv. Delkursen ger också inblick i centrala källor och källkritiska frågor i anslutning till dessa traditioner.

  Delkurs 4: Europas förkristna religioner 7,5 hp

  Delkursen belyser de religiösa traditioner som florerat i Europa före (eller i skuggan av) kristendomens dominans. Dessa traditioner presenteras dels i sina historiska sammanhang, dels med avseende på de kontinuiteter och kontakter som knöt dem samman i tid och rum. Särskild tonvikt kommer att ligga på religionerna i antikens Grekland och Rom, keltisk religion, germansk religion, finsk-ugrisk och samisk religion samt slavisk och baltisk religion. Delkursen fokuserar särskilt på källor och källkritiska frågor.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier, seminarieuppgifter och studiebesök är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Introduktion till religionshistorien examineras genom hemskrivning. Delkurs 2: Abrahamitiska religioner examineras genom salskrivning. Delkurs 3: Syd- och Östasiens religioner examineras genom salskrivning. Delkurs 4: Europas förkristna religioner examineras genom hemskrivning.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt