Religionshistoria I, 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar världens olika religioner i historia och nutid. I fokus står de religiösa föreställningarna, religionernas historia och deras förhållande till samhälle och kultur. Kursen ger också en inblick i ämnets vetenskapshistoria samt kunskaper om grundläggande religionshistoriska teorier, metoder och begrepp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen