Go to this page on our english site

Förmedling av romansk litteratur i en global värld

 • 7,5 hp

Kursen behandlar litteraturförmedling från det romanska språkområdet i en nordisk kontext under modern tid med fokus på dagens globala värld. Under kursen presenteras olika teoretiska definitioner av litteraturförmedling som även belyses och problematiseras utifrån olika perspektiv. Vidare syftar kursen till att diskutera vilka historiska och sociokulturella faktorer som har bidragit till att främja eller hindra litteraturförmedling från det romanska språkområdet i Norden, särskilt i Sverige. Kursen ger även en insikter i hur olika romanska litteraturer har cirkulerat i en nordisk miljö och vilka konsekvenser det har fört med sig för olika aktörer på det litterära fältet. Dessa insikter kommer sedan att tillämpas och fördjupas inom valda språkområden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Mandatory Bibliography
  These texts will be available in compendium at the beginning of the course.

  • Apter, E. (2013). Against world literature. In the politics of untranslatability. London, New York: Verso. Ur Part one.
  • Broomans, P. & Jiresch, E (2011). « The invasion of books ». In The Invasion of books in Peripheral Literary Fields. Transmitting Preferences and images in media, networks and translation. Groningen: Barkhuis.
  • Casanova, P. (2002). « Consécration et accumulation de la capital littérarie [La traduction comme échange inégal », Actes de la recherché en sciences sociales, 144: 7–20, (tr.« Consecration and accumulation of literary capital: Translation as unequal exchange », in: Baker, M. [ed.] [2010], Critical readings in translation studies. London & New York: Routledge, 287–303).
  • Damrosch, D. (2006). « World literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age », in: H. Saussy (ed.), Comparative literature in an Age of Globalization, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006, 43-53.
  • Even-Zohar, I. (1990). « Polysystem theory », in Poetics Today, Special Issue. 11(1) 1990, pp. 9–26.
  • Espagne, M. (2013). « Comparison and Transfer : A Question of Method », in: Matthias Middell and Lluis Roura, Transnational Challenges to National History Writing, New York, Pargrave, 2013, pp. 36-53.
  • Heilbron, J. & Sapiro, G. (2007). « Outline for a sociology of translation. Current issues and future prospects. » In: M. Wolf & A.Fukari (dir.), Constructing a sociology of translation (pp. 93-107). Amsterdam : Benjamins.
  • Moretti, F. (2000). « Conjectures on world literature », New left review jan-feb, pp. 54–68.
  • Pym, A. (2009). « Humanizing translation history », Hermes – Journal of Language and Communication Studies, 42: 23–48.
  • Sapiro, G. (2014). «The sociology of translation. A new research domain», A Companion to Translation Studies, First Edition. Edited by Sandra Bermann and Catherine Porter. John Wiley & Sons, Ltd.
  • Steiner, A. (2011). « World literature and the book market » In: D’haen, T, Damrosch, D. & Kadir, D (eds). The Routledge companion to World Literature. London & New York. pp. 316–324.
  • Rosendahl Thomsen, M. (2008). « World literature: history, concept, paradigm » in: Mapping World Literature : International Canonization and Transnational Literatures. London, GBR: Continuum International Publishing. Chapter 1.
  • Venuti, L. (2013). « Translation studies and world literature » in: Translation changes everything. London: Routledge.Moita-Lopes, L. P. (2015) Global Portuguese : Linguistic Ideologies in Late Modernity, London: Routledge.

  Other specific papers and materials will be proposed during the lessons (about 200 pages total).
  Copied material, articles, shorter excerpts, exercise material, can be added. Such material will be uploaded on Mondo, distributed by the teacher or will be available on internet. For more detailed information check out actual course description.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen