Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik

Livet har förändrats radikalt med ankomsten av den digitala tidsåldern men vi är fortfarande bara i början av utvecklingen. Innovativ teknik och hur vi interagerar med den har underlättat sociala förbindelser och utökat infrastrukturen för kommunikation men har också skakat om äldre medier och grundläggande samhällsstrukturer.

Medan samhället fortfarande brottas med för att förstå effekterna av sociala medier och smartphones utvecklas samtidigt i snabb takt kreativa och immersiva tekniker som Sakernas Internet (Internet of Things), AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), XR (eXtended Reality), AI (artificiell intelligens) och stora datamängder (Big Data), för att bara nämna några stycken.

I ett kaotisk och snabbt föränderligt tekniskt landskap finns det ett stort behov av människor som förstår alla tre centrala aspekter av design: tekniken i sig, den enskilda användaren och samhälleliga konsekvenser av att införa ny teknik. Detta program kommer att utveckla dig i att skapa ny teknik, samtidigt som användarnas behov och önskemål och större samhällsförändringar tillgodoses.

Läs mer på programmets engelska sida

Ansökan
Ansökan till DSV:s master- och magisterprogram är bara öppen i första ansökningsomgången. 

Nya urvalskriterier för 2024 års intag!
Urvalet görs från följande tre kriterier:

 • Betyg från akademiska kurser,
 • obligatoriskt motiveringsbrev och
 • tidigare studiers relevans i förhållande till programmet.

Det är därför mycket viktigt att bifoga ett motiveringsbrev.
Du hittar instruktioner för motiveringsbrevet under "Så ansöker du" nedan.

 • Så ansöker du

  Obligatorisk dokumentation

  Motivationsbrev
  Motivationsbrevet ska innehålla:

  • Berätta något om dig själv. Vem är du?
  • Motivera varför du vill läsa det här programmet.
  • Beskriv hur du uppfyller behörighetskravet på 90 hp inom data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande.

  Max en A4-sida.
  Döp brevet till "Motivationsbrev SDKIO".
  Ladda upp brevet tillsammans med din ansökan på antagning.se