Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Inferensteori

Denna kurs ger dig en fördjupad förståelse för grundläggande statistiska principer, så som tillräcklighet, ancillaritet, invarians och betingningsprincipen. Bayesiansk, likelihoodbaserad och Neyman-Pearson inferens tillämpas och exemplifieras vid punktestimation, intervallestimation och modellval.

Kursen ger dig kunskap om viktiga satser inom inferensteorin och statistikors konvergensegenskaper. Du får också lära dig att härleda viktiga punktestimatorer, intervallestimatorer samt teststatistikor i några valda tillämpningar.

Kursen utgör en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och för studier på forskarnivå i statistik.