Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Inferensteori

Denna kurs ger dig en fördjupad förståelse för grundläggande statistiska principer, så som tillräcklighet, ancillaritet, invarians och betingningsprincipen. Bayesiansk, likelihoodbaserad och Neyman-Pearson inferens tillämpas och exemplifieras vid punktestimation, intervallestimation och modellval.

Kursen ger dig kunskap om viktiga satser inom inferensteorin och statistikors konvergensegenskaper. Du får också lära dig att härleda viktiga punktestimatorer, intervallestimatorer samt teststatistikor i några valda tillämpningar.

Kursen utgör en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och för studier på forskarnivå i statistik.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Undervisningsspråk: Engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga och muntliga prov.

  Examinator

  Lärare höstterminen 2023

  Kursansvarig

  Per Gösta Andersson

  Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att e-posta Per Gösta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare höstterminen 2023

  Kursansvarig

  Per Gösta Andersson

  Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att e-posta Per Gösta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.