Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – sociologiskt perspektiv

  • 7,5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och metoder inom översättningsvetenskaplig forskning om tolkning utifrån ett kommunikations-sociologiskt och kommunikativt perspektiv. Under kursen ska du i samråd med examinator sätta samman en egen litteraturlista kring ett valfritt delområde. Du ansvarar själv för att kontakta examinator i början av terminen för att diskutera och besluta om lämplig kurslitteratur samt för att planera studierna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.