Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – sociologiskt perspektiv

Kursen ger fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och metoder inom översättningsvetenskaplig forskning om tolkning utifrån ett sociologiskt och kommunikativt perspektiv.

.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av individuell handledning och självstudier.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Under kursen ska studenten i samråd med examinator sätta samman en egen litteraturlista kring ett valfritt delområde.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   
  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning