Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att hantera konflikter i arbetslivet

  • 7,5 hp

I kursen introduceras och diskuteras olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. Olika strategier för konflikthantering jämförs och diskuteras från ett pedagogiskt perspektiv.