Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att hantera konflikter i arbetslivet

I kursen introduceras och diskuteras olika dimensioner av konflikthantering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Konflikters förlopp i olika organisationer behandlas. Kursen tar upp gruppdynamiska såväl som individuella aspekter som exempelvis rolltagande, makt, kön och etnicitet. Olika strategier för konflikthantering jämförs och diskuteras från ett pedagogiskt perspektiv.

Kursen ges på halvfart på distans.

Det finns också en kurs på avancerad nivå.