Stockholms universitet

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medier genomsyrar idag vårt samhälle i högre utsträckning än någonsin tidigare. Det är närmast omöjligt att tänka sig hur vardagen skulle se ut utan de olika medier som omger oss med ständigt tillgängliga kanaler för information och kommunikation, både professionellt och privat.

Ämnesbeskrivning

Om du är intresserad av att bli en kritisk medieanvändare, som kan genomskåda mediestrategier, propaganda och dold marknadsföring – då ska du läsa medie- och kommunikationsvetenskap.

Vi använder medier för att kommunicera med familj och vänner, för att bli roade, för att få ny kunskap och för att hålla oss informerade om vad som händer i vår omvärld. Företag, organisationer, partier och politiker använder också medier i sin dagliga verksamhet, oftast på strategiska sätt.

Studier i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt.

Det är ett teoretiskt ämne i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och humaniora, som ger dig kunskaper om det svenska medielandskapet från nyhetsmedier till sociala medier och hjälper dig att förstå din samtid ur olika perspektiv som berör: genus, etnicitet och klass, globalisering och rättvisa, kultur och samhälle, med ett fokus på mediernas och kommunikationens olika roller.

Så här läser du mot examen Kandidat; Master; Doktor:

Du börjar med att läsa våra två grundkurser Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp – en termin med de grundläggande kunskaperna om medier, mediehistoria och medieanvändning – följt av Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp – en termins fortsättning med fördjupning av ämnet.

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp

Därefter kan du läsa vidare på kandidatnivå genom kursen Medie- och kommunikationsvetenskap – kandidatkurs 30 hp – vilken bland annat innehåller ett längre självständigt examensarbete. Med Medie- och kommunikationsvetenskap I och II plus Kandidatkursen har du 90 hp och med 90 hp till i valfria ämnen/kurser får du en Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap på 180 hp.

Medie- och kommunikationsvetenskap - Kandidatkurs, 30 hp

Därefter kan du välja Masterprogram två år (120 hp) för masterexamen och varför inte slutligen vår forskarutbildning för en doktorsexamen.

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för medievetare är bred och du kan jobba i stort sett i vilken organisation som helst där kunskap om medier är av betydelse. Utbildningen ger exempelvis goda förutsättningar för att jobba med kvalificerad omvärldsbevakning där medier och medieanvändning står i fokus.

Personer som studerat medie- och kommunikationsvetenskap kan man i dag finna bland annat inom universitets- och högskolesektorn, medieanalysföretag, undersökningsföretag, reklambyråer, marknadsavdelningar, PR-företag samt på informationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på privata företag.

Gör en termins yrkespraktik som du tar med i din examen

Få saker är bättre för att få in en fot på arbetsmarknaden än att göra praktik.

Inom Medie- och kommunikationsvetenskap hos oss kan du inte bara läsa till en Kandidatexamen - du kan också göra en hel termins yrkespraktik

När du läst 90 hp hos oss: Termin 1, 2 och Kandidatkursen, så är du automatiskt behörig till vår yrkespraktik.

Läs mer om kursen nedan:

Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik (MK3056)

Utbildningar inom ämnet

MKV1

Examen

För att få en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Institutionen är värd för ett antal stora, externt finansierade forskningsprojekt och de flesta publikationer som kommer från dessa återfinns i högkvalitativa internationella böcker och tidskrifter.

Våra forskare tar upp ämnen som klimatförändringar, migration, mediearkeologi, globalisering och social protest, kulturjournalistik, sociala medier och politik, digital kultur och existentialism och visuell kultur, för att bara nämna några.

  • Kontakt

    Studievägledare Institutionen för mediestudier