Stockholms universitet logo, länk till startsida

Alumnporträtt

Undrar du vad din utbildning kan leda till efter studierna? Här kan du läsa om hur det har gått för våra alumner, det vill säga våra tidigare studenter. Varför valde de naturvetenskap, vad var roligast, vad gör de idag och har de några tips och råd?

Porträttbild av Anna Hjort. Foto: Cecilia Eklund
Anna Hjort. 
 
Porträtt av Andreas Namslauer
Fotograf: Frida Sjösten

Utbildning

Forskarutbildning på institutionen för biokemi och biofysik och dessförinnan en biokemiutbildning på Stockholms universitet.

Examensår

Kandidatexamen i biokemi 1999 och doktorsexamen i biokemi 2004. 

Hej Andreas Namslauer!

 

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Idag arbetar jag med projektledning och affärsutveckling på Stockholm Science City Foundation. Den här stiftelsens syfte, just nu i alla fall, är att skapa en så bra jordmån som möjligt för life science här i regionen. Det handlar både om forskningen på universiteten, industrin samt hälso- och sjukvården och att alla de tre sektorerna ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Men det vi framförallt arbetar med är att föra samman de här tre sektorerna för att de ska kunna jobba tillsammans i projekt. Vi arbetar mycket i de första steget för att få igång de här projekten. Det kan vara att hitta vad det finns för utmaningar och sedan för vi samman rätt folk och kan hjälpa till med att söka ytterligare pengar osv för att få igång ett projekt.

Ett konkret exempel var ett projekt som vi drog igång för några år sedan. Här i Stockholmsregionen har vi en handfull företag som jobbar med strålbehandling vid cancer, dels finns det de som gör de stora strålkanoner som används, dels de som jobbar med bildbehandling för att lättare hitta tumörer, de som jobbar med positionen av patienten under strålbehandlingen och de som arbetar med logistiken runt behandlingen. De här företagen ville jobba mer tillsammans och med Karolinska universitetssjukhuset. Så vi hjälpte till sätta upp en testanläggning där företagarna, universitetsforskarna samt hälso- och sjukvården kunde jobba tillsammans. Vi var sedan med och drev det under ett år. Nu har det blivit ett nationellt projekt där alla universitetssjukhusen deltar och ytterligare företag och forskare.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det var väl kurserna där man fick labba mycket. De tyckte jag var väldigt roligt och då lär man sig på ett annat sätt än när man lär sig det teoretiskt.

Har du något tips till någon som ska läsa en liknande utbildning?

På min tid var det i alla fall att de naturvetenskapliga utbildningarna var väldigt breda så man fick kunskap som man kunde använda till mycket och sedan kunde man specialisera sig mot slutet. Så att prova olika saker under utbildningen är väl mitt tips. Sedan är det väl så att det är först när man börjar plugga något som man får lite mer insikt i vad det faktiskt innebär. Så var det för mig i alla fall. Jag började på lärarlinjen och gick där ett år och det var först då när jag fick läsa kemi på universitet som jag insåg hur kul det var, det hade jag inte fattat under gymnasiet. Där är väl också ett tips, det är inte dödsviktigt vad för utbildning man väljer från början, det går att ändra sig.

 
Porträtt Anki Sundin

Foto: privat

Utbildning

Magisterprogrammet i nutrition som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Examensår

Magisterexamen i nutrition 2002

Hej Anki Sundin!

 

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag är anställd på Lantbrukarnas Riksförbund och arbetar med nutritionsfrågor kring mjölk och mjölkprodukter. Här har jag kontakt med medier, mejerier, organisationer och andra nyckelintressenter, och deltar på så vis i diskussionen kring mat i allmänhet och mjölkprodukter i synnerhet och deras koppling till hälsomässig hållbarhet.

Vad var det bästa med utbildningen?

Kritiskt tänkande, att vi fick mycket träning i det. Jag får många gånger frågor från journalister om nya forskningsresultat som de vill att jag ska kommentera. Hade vi inte fått så mycket träning i kritiskt tänkande under utbildningen hade det varit svårt. Så det var nog det bästa med utbildningen. Sedan så kanske jag skulle ha önskat att vi fått lite medieträning under utbildningen. Som nutritionist får jag många frågor från journalister och då gäller det att kunna uttrycka saker och ting på ett sätt som lockar allmänheten att läsa intervjun, undvika jargong och många gånger ha en individanpassad vinkling på frågeställningen.

Har du något tips till någon som ska läsa en liknande utbildning?

Titta på hur arbetsmarknaden ser ut. Man behöver inte bara läsa det som är intressant utan också det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Titta på hur löneläget och karriärmöjligheterna ser ut för olika yrken.

 
Erik Zachariassen med en ryggsäck i skogen
Foto: privat

Utbildning

Kandidatprogrammet i Biogeovetenskap och masterprogrammet i GIS, Fjärranalys och Kartografi (föregångare till masterprogrammet i Geomatik och masterprogrammet i Landskapsekologi).

Examensår

Kandidatexamen i Biogeovetenskap 2010 och masterexamen i Naturgeografi – Inriktning GIS, Fjärranalys och Kartografi 2012.

Hej Erik Zachariassen!

 

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Jag jobbar som ekolog och GIS-analytiker på ett konsultföretag. Företagets kunder är ofta kommuner eller statliga institutioner och jag och mina kollegor bidrar bland annat med olika typer av utredningar i planprocessen i samband med exploateringsprojekt. Den enklare delen av mitt arbete är att göra kartor i GIS, men min specialitet är att göra spridningsanalyser. Det innebär att jag i GIS gör modeller över hur djur rör sig i landskapet. Dessa ingår sedan som underlag i planprocessen för olika byggprojekt, så att man undviker att bygga igen spridningskorridorerna i landskapet.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen i biogeovetenskap var att man fick en bred kunskapsbas. Sedan var det ju kul med alla exkursioner och att man hade en klass som man åkte iväg med. Det är bra att utbildningen är bred, men den kändes kanske lite för bred för mig. När jag var klar kände jag att jag inte var speciellt bra på någonting, och att jag behövde specialisera mig. Då vara mastern i GIS, Fjärranalys och Kartografi den som passade mig allra bäst. Dels för att jag var bra på det och dels för att mina kurskamrater inte var så bitna av GIS, och då kunde jag få en fördel när vi sedan skulle söka jobb. Det var ett strategiskt val att läsa masterprogrammet i GIS, Fjärranalys och Kartografi.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Försök hitta något som du är bra på och som dina kursare inte är så intresserade av, och som du vet är applicerbart på verkligheten (utanför universitetsvärlden). Om man ska vara lite krass, gå gärna in på svåra tekniska bitar om du har möjlighet. Ute på arbetsmarknaden finns det redan personer som kan alla långhorningar, alla slemmaskar och allt sådant, men många av de erfarna äldre ekologerna är inte alltid riktigt lika vassa på ny teknik som de är på till exempel artkunskap. Det innebär att man som nyexaminerad komma in på en arbetsplats och bidra i ett växande kunskapsområde. Sedan ska man ju inte förringa sitt naturintresse men det är bra om man kan komplettera det med en svår teknisk del. Och en sista sak; läs minst en kurs i GIS! Det är något som krävs av biologer och naturvårdare ute på arbetsmarknaden!

 
Andreas Novotny. Foto: Frida Sjösten
Fotograf: Frida Sjösten

Utbildning

Läste mycket kurser, men var inskriven på biologiprogrammet. Biologi med inriktning mot molekylärbiologi sammanfattar utbildningen. 

Examensår

Masterexamen i Biologi juni 2015

Hej Andreas Novotny!

 

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Idag doktorerar jag på planktoninteraktioner i Östersjön främst. Jag tittar på den minsta fraktion det vill säga bakterieplankton och protozoplankton. Det är små, små encelliga djur som äter andra små encelliga växter och bakterier. Man vet väldigt lite om de här organismerna, vilka de är och vad de äter. Det vi försöker göra inom projektet är att med DNA-analyser artbestämma dem och göra traditionella näringsvävar fast på mikronivå. Vi vet att mikroorganismer i haven är mycket viktiga för grundläggande biokemiska processer som fotosyntesen och kvävefixering till exempel, samtidigt vet vi inte så mycket om dem. Så syftet med projekt som jag doktorerar inom är att just samla kunskap om de här små organismerna och hur de interagerar.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det var att den var så starkt forskningsanknuten. Sedan var det att man fick en väldigt bred biologisk allmänbildning. När jag läste utbildningen trodde jag inte det men nu såhär efteråt är det väldigt få moment eller kurser som jag inte har användning för.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Var öppen för allt! Tänk inte ”det här är inte så relevant för mig”, man vet aldrig vad man kommer ha nytta av senare. Biologi är väldigt komplext och då är det bra att kunna lite om allting för att kunna förstå biologiska system.

 
Porträttbild av Anna Hjort. Foto: Cecilia Eklund
Anna Hjort. Foto: Cecilia Eklund

Utbildning

Kandidatprogrammet i nutrition som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet. Första halvan var på Stockholms universitet.

Examensår

Kandidatexamen i nutrition 2011

Hej Anna Hjort!

 

Vad jobbar du med idag och vad innebär det?

Idag driver jag ett eget företag som heter Anna Hjort Nutrition. Jag jobbar här med fokus på mat och matvanor mot både privatpersoner och företag. Det kan till exempel handla om kostrådgivning eller expertis på kostsidan, föreläsningar, utbildningar, hjälp med produktutveckling eller skribentverksamhet.

Vad var det bästa med utbildningen?

Jag ville en ha en djupgående utbildningen på grundnivå med temat kost för att få förståelse för varför kostråden ser ut som de gör och det kände jag att jag fick under utbildningen.

Har du något tips till någon som ska läsa en likande utbildning?

Jag tycker att man ska ställa sig frågan: Vad vill jag göra efter utbildningen?. Jag tänkte inte så mycket utan läste det här framför allt för att jag tyckte det var roligt men jag tror det kan vara bra att fundera över det så att den leder till rätt sak. Den första halvan av utbildningen var ganska tuff och om man inte vet vart man är på väg så kan man kanske tappa motivationen.

 
Saeid Esmaeilzadeh vid ett mikroskop
Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Kerstin Mothander

Utbildning

Kemi

Examensår

Doktorsexemen i kemi år 2000

 

 

 

Saeid Esmaeilzadeh

Ett misslyckat experiment banade väg för en karriär som entreprenör och bolagsbyggare. Med sitt nya riskkapitalbolag Spartacus Capital letar Saeid Esmaeilzadeh nya framgångssagor.

Jag har alltid varit väldigt nyfiken av mig. Det är en stor drivkraft för mig att lära mig nya saker och behärska dem. När jag börjar gräva mig in i någonting så blir det väldigt svårt att sluta. Det är allt eller inget på något sätt.

"Vår bolagsgrupp är värd över fem miljarder kronor"

 
Caroline von Post
Caroline von Post. Foto: Anna Niva

När Caroline von Post var föräldraledig blev hon överöst med både nya och ärvda barnkläder. Hon insåg att både hon och barnen föredrog de ärvda kläderna framför de nya. De ärvda kläderna var mjuka och de farliga kemikalierna hade försvunnit efter alla tvättar. Där föddes idén till att skapa nytt av gamla textilier.

Jag har alltid velat ta hand om naturen och människorna, och i mitt yrke idag kopplar jag ihop de här två.

Caroline von Post

Läs hela artikeln

 
Anders Hansson

Anders Hansson påbörjar nu sitt tjugofemte läsår som gymnasielärare inom kemiämnen. Sin gedigna erfarenhet av att lära ut naturvetenskapliga ämnen får han även utlopp för i de integrationsprojekt för ungdomar som han är engagerad i:

Det känns helt rätt att försöka ge tillbaka där det behövs bäst.

Anders Hansson

Läs hela artikeln

 
Michael Lindberg framför trappa inomhus
Michael Lindberg menar att fysikprogrammet ger möjligheter till jobb inom branscher man normalt inte tänker på. Foto: Daniel Axelsson

Intresset för astronomi tog honom till universitetet och fysiklinjen. En kurs i ekonofysik ändrade dock inriktningen och idag löser Michael Lindberg problem på Nasdaq.

Jag skyndar mig hit varje dag, trots att jag varit här i tolv år. Det är superspännande. Ingen dag är den andra lik.

Michael Lindberg

Läs hela artikeln

 
Richard Ström. Foto: Estelle Lambusch

Fysikern Rickard Ström har låtit lusten att lära sig mer leda honom genom studier och forskning. Just nu gör han en postdok i Tyskland, men kan tänka sig att snart byta spår.

Just nu bygger jag en portfölj som kan vara attraktiv för industrin. Du kan ha forskardrömmar i tio år och sen byta bana för att ta dig an helt nya utmaningar.

”Jag har inte ångrat en sekund av min forskarresa”

På denna sida