Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Folkdansare firar midsommar. Folkdancers celebrating midsummer.

  Sommartider

  Institutionen (plan D3–6) är stängd från och med 24 juni. Vi har öppet igen vid olika datum. Studievägledare/studentexpeditioner har särskilda telefon- och besökstider.

  Mina studier registrering

  Registrering och reservupprop ht -16

  Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer. Information om registrering och reservupprop skiljer sig lite åt mellan svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, lärarutbildningen, tvåspråkighet och tolkning/översättning. Reserver blir kallade till reservupprop.

  Gustav Westberg

  Varför ska föräldrar vara på ett särskilt sätt? Jo, för att Gud, experter och barn säger så!

  Samtidigt som Gustav Westberg skulle börja sin forskarutbildning fick han barn, liksom många i hans närhet. Alla pratade om jämställdhet som något självklart, men när barnen var födda började folk falla in i stereotypa mönster som inte alls stämde med det de sa sig stå för. Gustavs nyfikenhet på varför våra självformulerade värden kolliderar med andra värden och varför det blir så, blev till en doktorsavhandling i nordiska språk. Lyssna på en intervju med honom i Förmiddag i P4 Sörmland där han berättar om vad som styrt föräldrarollen de senaste 150 åren.

  Planerad utbildning på TÖI – Tolkning i offentlig sektor, 30 hp

  I januari 2017 planerar TÖI att starta en ny utbildning till tolk i offentlig sektor. Utbildningen ska omfatta grundläggande sjukvårds- och rättstolkning. Kursen kommer att ges på heltid och blir upplagd som en distansutbildning med arbete i en lärplattform, chattar med lärare och sex två-dagars träffar under våren. Träffarna blir förlagda till torsdag–fredag och kommer att vara obligatoriska.

  Undervisa nyanlända elever

  Hösten 2016 startar Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

  Konstverk

  Tolk- och översättarinstitutet 30 år

  TÖI fyller 30 år 2016, och vi firar vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyller 10 år. Vi har ett program under tre dagar i november, som du är välkommen att anmäla dig till.