Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Gunilla Almström Persson

Profilseminarium: Språk och politik. Gunilla Almström Persson deltar 21/11

Språket är inte bara ett av politikens instrument utan i själva verket förutsättningen för politikens existens. Analysen av politiska budskap är en mångfacetterad forskningsuppgift som gör anspråk på interdisciplinära perspektiv. Detta vill vi illustrera med utgångspunkt i ett empiriskt exempel. Du behöver anmäla dig om du vill gå på seminariet.

Studenter på mässa

Saco studentmässa för gymnasister den 29/11–1/12

Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Våra studievägledare i Svenska/Nordiska språk och Tolkning/Översättning för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där under fredagen.

Ledig anställning: Utbildningskoordinator för tolkutbildningar. Sök senast 11/12

Anställningen som utbildningskoordinator för tolkutbildningarna innefattar arbete med administration av tolkutbildningarna (mellan talade språk) på grundnivå och avancerad nivå tillsammans med övrig administrativ personal i en dynamisk, mångkulturell och starkt växande miljö.

Maria Lim Falk. Foto: Privat

Försvarets tolkskola förebilden när elever lär sig svenska på nolltid

En intensiv träning på ord och uttal samt mycket läsning av skönlitteratur. Det är fundamentet i satsningen på intensivsvenska för nyanlända. Projektet har inspirerats av Försvarets tolkskola där eleverna testas på 250 nya ord i veckan. På denna utbildning är målet 100 ord i veckan.

Bokomslag: En person borstar tänderna med en trasa. På tröjan står det SNUSK.

Ny doktorsavhandling: Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell

Johanna Ledin har disputerat vid Örebro universitet på sin avhandling "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell". Johanna är examinerad språkkonsult i svenska och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon arbetar också som språkhandläggare på Svenska Akademien.

Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund

Nytt projekt: Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning (2018–2020)

De nya utmaningarna för landets kommuner i samband med den ökade invandringen till Sverige har givit upphov till en rad nya sociala arenor och mötesplatser organiserade av civilsamhället. En sådan social arena som vunnit stor spridning de senaste två åren i samband med invandringsvågen 2015, är språkcaféet. Projektet Språkcaféet som social mötesplats och arena för språkträning har som mål att öka kunskapen om en viktig del av civilsamhällets stödjande verksamheter för personer i behov av språkträning och social kontakt.