Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Mina studier registrering

Registrering och reservupprop ht -16

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer. Information om registrering och reservupprop skiljer sig lite åt mellan svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, lärarutbildningen, tvåspråkighet och tolkning/översättning.

Undervisa nyanlända elever

Hösten 2016 startar Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

Konstverk

Tolk- och översättarinstitutet 30 år

TÖI fyller 30 år 2016, och vi firar vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyller 10 år. Vi har ett program under tre dagar i november (24–26), som du är välkommen att anmäla dig till.