Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet

Ny lokal Högre seminarium TÖI 26 maj

Högre seminariet Interpreters and the politics of turn-taking med Christian Licoppe på TÖI har bytt lokal till D 480.

Omslagsfoto från 1940-talet på en barnvagn, en mamma, en fotograferande pappa och en mormor/farmor

Disputation 3/6. Gustav Westberg: Legitimerade föräldraskap 1870–2010

Gustav Westberg disputerar den 3 juni 2016 på sin doktorsavhandling i nordiska språk "Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk undersökning". Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

omslag avhandling

Disputation 10/6. Johanna Prytz: Optional RHEMES and Omitted UNDERGOERS

Johanna Prytz disputerar den 10 juni 2016 på sin doktorsavhandling i nordiska språk "Optional RHEMES and Omitted UNDERGOERS. An Event Structure Approach to Implicit Objects in Swedish". Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Undervisa nyanlända elever

Hösten 2016 startar Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

Gunilla Almström Persson

Språk och politik – nytt nätverk och ny forskningsportal

Språk och politik är ett nytt nätverk initierat av forskare vid Stockholms universitet. Tanken är att samla all forskning som har beröring med ämnet i en nätportal. En konferens planeras i februari 2017. Nätverket har beviljats 120 000 kronor av Områdesnämnden för humanvetenskap för att bygga upp nätverket och portalen. Från vår institution deltar Gunilla Almström Persson.

De första teckenspråkstolkarna i Sverige med en akademisk grundutbildning tar examen

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och Stockholms universitet skriver historia! De första kandidaterna i teckenspråk och tolkning tar examen nu i vår och blir de första teckenspråkstolkarna i Sverige med en akademisk grundutbildning. De kan nu gå ut i arbetslivet och arbeta som teckenspråkstolkar eller välja att göra akademisk karriär – Masterprogram i tolkning startar redan i höst.

Logotyper Södertörns högskola och Stockholms universitet

Konferens: Forum för textforskning (FoT) 11 den 13–14/6

Välkommen till den elfte konferensen i serien Forum för Textforskning (FoT 11) vilken arrangeras 13–14 juni 2016 i samarbete mellan Södertörns högskola och Stockholms universitet. Temat för konferensen är Kritiska textanalyser. Deadline för abstracts är 1 april.

Konstverk

Tolk- och översättarinstitutet 30 år

TÖI fyller 30 år 2016, och vi firar vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyller 10 år. Vi har ett program under tre dagar i november, som du är välkommen att anmäla dig till.