Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet SISOFS – Mingel i Gula villan 18/10

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Välkommen på mingel den 18/10 i Gula Villan. Från och med klockan 18 kan du lära känna och träffa nya såväl som gamla från din institution. Sväng förbi, umgås med varann eller ta reda på mer om studentrådet och hur det fungerar.

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 7/11

Postdoktorn ska utifrån ett flerspråkighetsperspektiv bedriva forskning om konstgjorda språk. Forskningsuppgiften syftar till att 1) skapa en bättre förståelse för de konstgjorda språkens sociolingvistik samt att 2) genom en sådan förståelse bidra till sociolingvistisk (socialteoretisk) teoriutveckling i vidare mening. I första hand avser forskningsuppgiften internationella hjälpspråk (t.ex. esperanto, ido, interlingua) samt sociala praktiker där dessa språk tillmätts någon typ av värde eller betydelse.

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sök senast 10/11

Institutionen för svenska och flerspråkighet utlyser härmed en ettårig postdoktoranställning i svenska/nordiska språk. Utlysningen är riktad till doktorer i nordiska språk/svenska med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till ett år.

Gustav Westberg

Barn har curlats i alla tider

Uttrycket att curla sina barn är ganska nytt. Men företeelsen att curla barnen är långt ifrån ny. Möt forskarna i artikel i DN.se, som visar att barn har curlats i alla tider. Språkforskaren Gustav Westberg tycker sig se en tydlig förändring, när man med tiden börjat ge barnet en självklar auktoritet.

Stationär telefon med luren avlagd. Foto: Bozena Fulawka/MostPhotos

Inställda telefon- och besökstider torsdag 19 oktober

Studievägledarna/studentexpeditionerna har inställda telefon- och besökstider torsdag 19 oktober p.g.a. konferens.

Studenter på mässa

Saco studentmässa för gymnasister den 29/11–1/12

Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Våra studievägledare i Svenska/Nordiska språk och Tolkning/Översättning för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där under fredagen.