Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Martin Persson. Foto: Johan Asplund

Dör dialekterna ut? Hur 'ʁåjb' blev 'ʁep'

Martin Persson, doktorand i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, forskar om hur uttalet i de skånska dialekterna i Göinge och på Österlen har förändrats sedan början av 1900-talet. Genom att jämföra nutida inspelningar med dåtida nedtecknade beskrivningar kan han konstatera att de utpräglade dialekterna på landsbygden jämnas ut och närmar sig riksspråket – och att ett slags tredje dialekt därmed uppstår.

Lars Melin

Lars Melin har fått Karin Gierows pris

Docent Lars Melin har fått Svenska Akademiens Karin Gierows pris på 80 000 kronor. Priset instiftades 1976 och delas ut från Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

Sen anmälan till utbildningar

Sista ansökningsdag/anmälningsdag till utbildningar på höstterminen är 15 april, och till vårterminen är 15 oktober. Sen anmälan öppnar först några månader senare. Inför ht -15 öppnar den tidigast 15 juli.