Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Anna Vogel. Foto: Cecilia Bruzelius

Anna Vogel föreläser om Att bygga en metafor. Konkreta element i Tomas Tranströmers poesi

Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek våren 2017: Poesi & Prosa med temat Metaforikens landskap. Anna Vogel är universitetslektor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Föredraget tar sin utgångspunkt i hennes forskning i stilistik, där hon använder en kognitivt lingvistisk metod för att undersöka Tomas Tranströmers metaforer. Om du vill gå behöver du anmäla dig.

Uppdragsutbildning Det globala klassrummet ht -17

På uppdrag av Skolverket ger vi två uppdragsutbildningar i svenska som andraspråk höstterminen 2017. Ansökningsperiod är 18 april–15 maj 2017.

Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända

Över 40.000 barn och ungdomar har under de senaste åren kommit till Sverige och de flesta av dem är nu inne i det svenska skolsystemet. Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.

Tre glada studenter med böcker runt ett bord. Foto: Eva Dalin

Pröva en språkkonsult!

Om din organisation vill ha nya perspektiv på textgranskning, skrivande, kompetensutveckling, terminologifrågor, kommunikationsanalys eller annat språk- och kommunikationsarbete. Då kan du dra nytta av våra språkkonsultstudenter.

Södra huset Foto: Staffan Westerlund

Ledig anställning: Professor i nordiska språk alternativt svenska. Sök senast 15/5

I anställningen ingår att bedriva egen forskning och att handleda samt undervisa studenter, företrädesvis inom utbildningen på forskarnivå och avancerad nivå. Innehavaren förväntas ta en ledande roll i den forskning vid institutionen som rör ämnesområdet samt initiera, organisera och leda forskningsprojekt med extern finansiering.