Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studenter på mässa

SACO studentmässa för gymnasister den 26–28/11. Studenter till studentpaneler sökes!

SACO-mässan är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Vår studievägledare för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där, och en student, liksom TÖI:s utbildningshandläggare. Stockholms universitet söker studenter som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg

Behörighet i svenska – och sen då?

Inom ämnet Svenska som främmande språk har man gjort en undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet. De som gjort undersökningen är lärarna och tillika kursföreståndare Vendela Blomström och studierektor Jeanna Wennerberg.

Åsa Romson

Åsa: Doktor och Klimat- och miljöminister

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson har en kandidatexamen i svenska från oss, och våren 2012 disputerade hon på en avhandling i miljörätt. Hösten 2014 blev hon Klimat- och miljöminister i Sveriges regering.