Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Omslag avhandling

  Disputation. Ingrid Lennartson-Hokkanen: Organisation, attityder, lärandepotential. 9/12

  Ingrid Lennartson-Hokkanen försvarar sin doktorsavhandling i nordiska språk: Organisation, attityder, lärandepotential. Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad.

  Annons

  Såg du annonsen i Svenskläraren?

  Akademiska studier för dina elever i svenska som andraspråk
  Till kursstarterna hösten 2017 är sista ansökningsdag den 18 april.

  Akademisk svenska för andraspråkstalare

  Svenska som främmande språk, förberedande kurs

  Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

  Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

  Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

  Birgitta Englund Dimitrova, Elisabet Tiselius Foto: Eva Dalin

  Den osynliga processen – Kognition och arbetsminne i dialogtolkning. 4 milj. kr (2017–2020)

  Tolk- och översättarinstitutet har beviljats 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka kognitiva processer hos dialogtolkar, något som inte gjorts tidigare.