Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Södra huset i solblänk, grodperspektiv. Foto: Staffan Westerlund

  Ledig anställning: Personalhandläggare. Sök senast 6/3

  Vi söker en personalhandläggare, där ditt arbete kommer att vara en kombination av självständiga och rutinmässiga uppgifter knutna till personaladministration. I anställningen kommer även utlägg, reseräkningar, resebokningar och arkivering att ingå. Arbetet sker i nära kontakt med administrativ chef och övriga medarbetare vid institutionen.

  Personal hjälper student vid informationsdisk. Foto: Niklas Björling

  Ledig anställning: Kursadministratör. Sök senast 6/3

  Vi söker en kursadministratör på heltid som främst ska arbeta med kurser i svenska för internationella studenter och schemaläggning av kurserna i svenska för internationella studenter och svenska som främmande språk. Som kursadministratör har du en viktig roll och mycket kontakt med studenter, lärare, studierektorer och andra administratörer.

  Linus Salö

  Föreläsningar i Kunskapskanalen, bland andra Linus Salö: Engelska – universitetsvärldens nya latin?

  Kunskapskanalen sänder föreläsningar med forskare från Stockholms universitet 27 februari–5 mars 2017, och från Humanistiska fakulteten (HumFak) medverkar forskare den 28 februari och 2 mars. Från vår institution medverkar Linus Salö, Centrum för tvåspråkighetsforskning (28 feb.).

  Såg du annonsen i Svenskläraren? Läs en kvällskurs hos oss i höst! Foto: Niklas Björling

  Såg du annonsen i Svenskläraren? Läs en kvällskurs hos oss i höst!

  Arbetslivsinriktad språkundervisning, Skrivande i yrkeslivet 1, Innovativt (f.d. Kreativt) skrivande i yrkeslivet, Praktisk retorik. Sök senast 18 april. Webbanmälan öppnar 15 mars.

  Annons

  Såg du annonsen i Svenskläraren? Akademiska studier för dina elever i svenska som andraspråk

  Akademisk svenska för andraspråkstalare och Svenska som främmande språk, förberedande kurs. Sök senast 18 april. Webbanmälan öppnar 15 mars.

  Kenneth Hyltenstam

  Kenneth Hyltenstam hedersdoktor vid Åbo universitet

  Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har utnämnts till hedersdoktor vid Åbo universitet.

  Pedagogiska priset.

  Vem blir Årets lärare 2017? Nominera senast 10/3

  Vem vill du nominera till priset för Årets lärare 2017? Hos oss har Maria Wingstedt fått priset 2014, Roger Nyborg 2010, Olle Josephson 1996 och Thorsten Carlsson 1992. Dags för vår institution igen? Nominera senast 10 mars.