Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Informationscentret/Studenthuset. Vi finns i hus D, Södra huset. Foto: Niklas Björling

  Ledig anställning: Studievägledare inom översättningsvetenskap (tidsbegränsad). Sök senast 31/5

  Vi söker en vikarierande studievägledare på heltid som främst ska arbeta vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Som studievägledare har du en viktig roll och mycket kontakt med både blivande och befintliga studenter, lärare, studierektorer och andra administratörer. Anställningen gäller främst kurser och program i ämnena tolkning och översättning.

  Exempel och inspiration kring samverkan

  Hur går det att samverka inom humanvetenskap och vilka exempel finns? Det var frågor som belystes vid en halvdag om samverkan den 23 maj.

  Svenska flaggan

  Stängt på Sveriges nationaldag 6/6

  Tisdag den 6 juni är det Sveriges nationaldag och institutionen är stängd.

  Bokomslag med bild på medeltida tänkebok. Källa: Stockholms stadsarkiv. Fotograf:

  Disputation 9/6 Theresia Pettersson: Stockholms stads tänkeböcker

  Stockholms stads tänkeböcker. Funktionell texthistoria 1476–1626. I doktorsavhandlingen undersöks språk och texter från Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi detta tilltagande folkspråkiga skriftbruk in på livet.

  Omslag doktorsavhandling Guillermo Montero-Melis 2017

  Disputation 10/6. Guillermo Montero-Melis: Thoughts in Motion

  Thoughts in Motion. The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and Thinking of Caused Motion. This thesis is about whether language affects thinking. It deals with the linguistic relativity hypothesis, which proposes that the language we speak influences the way we think. This hypothesis is investigated in the domain of caused motion (e.g., ‘The man rolled the tyre into the garage’), by looking at Spanish and Swedish, two languages that show striking differences in how motion events are encoded.

  Folkdansare firar midsommar. Folkdancers celebrating midsummer.

  Sommartider

  Institutionen (plan D3–6) är stängd 23 juni–6 augusti. Studievägledare/studentexpeditioner har särskilda telefon- och besökstider.

  Emanuel Bylund

  Språket avgör hur hjärnan uppfattar tid

  Resultaten från en ny studie visar att något så grundläggande som tidsuppfattning varierar beroende på vilket språk man talar.

  Kenneth Hyltenstam

  Professor om språkbytet: På gränsen till övergrepp

  Att byta språk på en förskola från en dag till en annan är ”på gränsen till övergrepp”. Det säger Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. – Det blir språkdränkning snarare än språkbad, säger han.

  Skärgård med vatten kobbar och skär. Foto: Maria Lim Falk

  Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019)

  Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.

  Uppdragsutbildning Det globala klassrummet ht -17

  På uppdrag av Skolverket ger vi två uppdragsutbildningar i svenska som andraspråk höstterminen 2017. Ansökningsperioden är förlängd till 21 augusti 2017.

  Tre glada studenter med böcker runt ett bord. Foto: Eva Dalin

  Pröva en språkkonsult!

  Om din organisation vill ha nya perspektiv på textgranskning, skrivande, kompetensutveckling, terminologifrågor, kommunikationsanalys eller annat språk- och kommunikationsarbete. Då kan du dra nytta av våra språkkonsultstudenter.