Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppdragsutbildning Det globala klassrummet ht -17. Sök senast 21/8

På uppdrag av Skolverket ger vi uppdragsutbildning i svenska som andraspråk höstterminen 2017. Ansökningsperioden är förlängd till 21 augusti 2017.

1

En lyckad terminsstart

Inför dina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto för att komma åt Mondo, låna på biblioteket, skriva ut och kopiera med mera. Du vill säkert ha tillgång till det trådlösa nätverket, och kan behöva IT-hjälp. På universitetets centrala webbplats finns information om hur du snabbt och smidigt ska komma igång med dina studier:

Checklista för en lyckad terminsstart: su.se/utbildning/ny-student

Folder: En lyckad terminsstart

Studenter och tomma stolar sedda uppifrån

Lediga studieplatser ht -17

Vi har LEDIGA STUDIEPLATSER till vissa kurser och program i höst i svenska/nordiska språk, svenska som andraspråk och tvåspråkighet. Även SEN ANMÄLAN är öppen.

Svenska/Nordiska språk | Svenska som andraspråk | Tvåspråkighet

Mina studier registrering

Registrering och reservupprop ht -17

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

Språkstudion

Språkstudion med språkcafé och tandem. Drop-in-introduktion aug–sep.

För dig som är ny student och vill få tillgång till Språkstudions resurser, är det obligatoriskt att gå en introduktion. De har drop-in-introduktion vid fyra tillfällen att välja bland, som tar ca 20–30 minuter.

Södra huset och Studenthuset fågelperspektiv. Foto: Clément Morin

Lediga jobb: Tre adjunkter i svenska som andraspråk för internationella studenter. Sök senast 2/10

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska som andraspråk för internationella studenter/svenska som främmande språk.

Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark

Ny föreståndare och ny studierektor för forskarutbildningen, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Den 1 augusti 2017 tar Caroline Kerfoot över efter Lena Ekberg som föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning. José Alemán Bañón tar över efter Caroline Kerfoot som studierektor för utbildningen på forskarnivå.