Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Emanuel Bylund

Emanuel Bylund utnämnd till professor i tvåspråkighet

Emanuel Bylund är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Emanuel Bylund

VR-projekt. Med rörelse i sinnet: Språkets betydelse vid kognition av rörelseskeenden

Vetenskapsrådet har beviljat 3,6 miljoner kronor till projektet "Med rörelse i sinnet: Språkets betydelse vid kognition av rörelseskeenden" (2016–2018), med syftet att undersöka hur enspråkiga och tvåspråkiga talare av svenska och spanska kategoriserar rörelse. Projektledare är professor Emanuel Bylund och projektdeltagare är doktorand Guillermo Montero-Melis.

Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

Jan Pedersen utnämnd till docent i översättningsvetenskap

Jan Pedersen är universitetslektor och föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Studenter på mässa

Saco studentmässa för gymnasister den 2–4/12

Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Vår studievägledare för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där, liksom TÖI:s utbildningshandläggare. Stockholms universitet söker studenter som kan dela med sig av sina erfarenheter.