Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Linus Salö

Engelska på frammarsch vid universiteten

Nio av tio avhandlingar skrivs på engelska. En orsak är den likriktningsprocess som pågår i och med att universiteten får mer pengar när forskare blir publicerade i internationella välkända tidskrifter – och dessa vill ha artiklar på engelska. Om engelskans starkare ställning som forskningsspråk diskuteras i Vetenskapsradion Forum med Linus Salö, som nyligen disputerade på sin avhandling i ämnet.

Lediga tjänster: Postdoktor i transnationell flerspråkighet. Sök senast 20/5

Postdoktorn ska bedriva forskning inom fältet transnationell flerspråkighet med särskild inriktning på specifika forskningsfrågor, med målet att publicera resultaten i högt rankade peer review-tidskrifter. Vidare förväntas postdoktorn att aktivt delta i projektansökningar till nationella och internationella forskningsfinansiärer. I arbetsuppgifterna ingår att genom deltagande i centrets akademiska verksamhet förmedla perspektiv från forskning om transnationell flerspråkighet till övriga forskningsområden.

Förlängd ansökningsperiod till Lärarlyftet. Sök senast 20/5

Ansökningsperioden till Lärarlyftet ht -16 är förlängd till och med 20 maj 2016.

Ingrid Almqvist. Foto Eva Dalin

Politiska beslut behövs för bättre tolkutbildning

Pressmeddelande: Det behövs samordnade politiska beslut för att revidera Sveriges strategi för tolkutbildning, som är från 1970-talet. Det framgår av rapporten ”Tolkutbildning i Sverige – ett kritiskt vägval”, som i dagarna publiceras av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Logotyper Södertörns högskola och Stockholms universitet

Konferens: Forum för textforskning (FoT) 11 den 13–14/6

Välkommen till den elfte konferensen i serien Forum för Textforskning (FoT 11) vilken arrangeras 13–14 juni 2016 i samarbete mellan Södertörns högskola och Stockholms universitet. Temat för konferensen är Kritiska textanalyser. Deadline för abstracts är 1 april.

Konstverk

Tolk- och översättarinstitutet 30 år

TÖI fyller 30 år 2016, och vi firar vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyller 10 år. Vi har ett program under tre dagar i november, som du är välkommen att anmäla dig till.