Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Mina studier registrering

Registrering och reservupprop ht -14

Varje termin ska du registrera dig på din kurs – det gäller även termin 2 på kurser som går på halvfart, som sträcker sig över två terminer. Reserver blir kallade till reservupprop. Information om registrering och reservupprop skiljer sig lite åt mellan grundnivå, svenska som främmande språk och lärarutbildningen.

Studenter och tomma stolar sedda uppifrån

Vi har lediga studieplatser (svenska/nordiska språk) ht -14

Vi har samlat information om de kurser vi har lediga studieplatser på, hur du gör en sen anmälan och vem du kontaktar om du har frågor.

Anders Björkvall

Alumndagen för tidigare studenter 2/10

Välkommen till en inspirerande eftermiddag och kväll. Ta del av en panelsamtal, lyssna till årets huvudtalare, alumn Eva Swartz Grimaldi, mingla med tidigare kursare och passa på att besöka någon av de utbildningar som arrangerar olika aktiviteter under kvällen. Från institutionen deltar Anders Björkvall i panelsamtal om kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

Människor som går över ett övergångställe ur fågelperspektiv

Den tionde nordiska SFL-workshoppen 9–10/10 2014

Den 9–10 oktober 2014 vid Stockholms universitet. Som värd står Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik. Tema: Vid SFL:s gränser.

Tekniska problem med webben

Vi har tekniska problem med länklistor – antingen har listorna "konstig ordning" (vare sig alfabetisk, tematisk eller kronologisk) eller så syns de inte alls (och då ser du som besökare förstås inte att de saknas). På vissa sidor saknas länkar/genvägar/bildpuffar i högerkolumnen. Vissa pdf:er har en jättestor pdf-ikon (vilket ser konstigt ut men inte påverkar pdf:en i sig). Universitetet åtgärdar detta troligen i september.