Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sommartider

Institutionen för svenska och flerspråkighet (plan D3–6) med Tolk- och översättarinstitutet (plan D5) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (plan D3–4) har stängt följande tider i sommar:

Plan 3: 20 juni–3 augusti Plan 5: 23 juni–27 juli
Plan 4: 30 juni–3 augusti Plan 6: 20 juni–3 augusti

 

Studievägledare/studentexpeditioner har särskilda telefon- och besökstider.

Jonatan Pettersson

Ny studierektor för grundnivå: Jonatan Pettersson

Från den 1 juli 2014 är universitetslektor Jonatan Pettersson studierektor för grundnivå, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Han tar över efter Judith Chrystal.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Centrum för tvåspråkighetsforskning har flyttat till hus D, Södra huset

I slutet av maj bytte Centrum för tvåspråkighetsforskning lokaler så att hela Institutionen för svenska och flerspråkighet finns samlade i samma byggnad. Från och med juni hittar du Centret på plan 3 och 4 i hus D.

Människor som går över ett övergångställe ur fågelperspektiv

Den tionde nordiska SFL-workshoppen 9–10/10 2014

Den 9–10 oktober 2014 vid Stockholms universitet. Som värd står Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik. Tema: Vid SFL:s gränser.