Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sommartider

Institutionen för svenska och flerspråkighet (plan D3–6) med Tolk- och översättarinstitutet (plan D5) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (plan D3–4) har stängt följande tider i sommar:

Plan 3: 20 juni–3 augusti Plan 5: 23 juni–27 juli
Plan 4: 30 juni–3 augusti Plan 6: 20 juni–3 augusti

 

Studievägledare/studentexpeditioner har särskilda telefon- och besökstider.

Foto Catrin Norrby

Artikel med Catrin Norrby: Gott om tid viktigt för bra ansökan

Strunta i trender, utgå från en idé du brinner för. Presentera ditt projekt snabbt och var konkret. Men allra viktigast om du vill skriva en bra forskningsansökan är tid. Det säger Catrin Norrby, som håller seminarier om att söka anslag.

Maria Wingstedt

Maria Wingstedt utsedd till årets lärare 2014

Maria utses till Årets lärare 2014 för sitt engagerande, inkluderande pedagogiska förhållningssätt där en påtaglig lyhördhet för studenters individuella behov av stöd och utmaningar skapar ett pedagogiskt klimat som möjliggör både bredd och djup i studenters ämnesteoretiska förståelse.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Centrum för tvåspråkighetsforskning flyttar till hus D, Södra huset

I slutet av maj bytte Centrum för tvåspråkighetsforskning lokaler så att hela Institutionen för svenska och flerspråkighet finns samlade i samma byggnad. Från och med juni hittar du Centret på plan 3 och 4 i hus D.

Människor som går över ett övergångställe ur fågelperspektiv

Den tionde nordiska SFL-workshoppen 9–10/10 2014

Den 9–10 oktober 2014 vid Stockholms universitet. Som värd står Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik. Tema: Vid SFL:s gränser.