Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam har fått Margit Påhlsons pris för särskilt viktiga insatser för svenska språket

Professor emeritus Kenneth Hyltenstam har fått Svenska Akademiens Margit Påhlsons pris 2015 på 180 000 kronor. Priset ges från en donation som överlämnades till Akademien 1981 och det tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Ledig anställning: Postdoktor i nordiska språk med inriktning på samtal inom vården. Sök senast 15/5

Till Institutet för språk och folkminnens avdelning Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg söker vi en postdoktor till forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). Programmet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

Starta eget-dag för studenter och medarbetare 29/4

Innovationskontoret vid Stockholms universitet arrangerar den 29 april Starta eget-dagen med inspiration för dig som har en affärsidé eller funderar på att starta eget företag. Dagen ger dig möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter, diskutera dina idéer och få tips om hur andra har gjort. Du behöver anmäla dig till evenemanget.

Sen anmälan till utbildningar

Sista ansökningsdag/anmälningsdag till utbildningar på höstterminen är 15 april, och till vårterminen är 15 oktober. Sen anmälan öppnar först några månader senare. Inför ht -15 öppnar den tidigast 15 juli.

Anders Björkvall

Anders Björkvall är på sabbatstermin på London Knowledge Lab

Anders Björkvall är under vårteminen 2015 på sabbatstermin (eng. sabbatical) på London Knowledge Lab som är en del av Institute of Education och University College London. Under terminen kommer han att ägna sig åt skrivande kring ett diskursanalytiskt projekt om "upcycling" och skriva ett kapitel om textanalys för samhällsvetare till en bok som ska ges ut på Sage under 2016.

Yvonne Lindqvist

Yvonne Lindqvist till UCLA via STINT Teaching Sabbatical ht -15

Docent Yvonne Lindqvist, forskare och lärare vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har fått STINT Teaching Sabbatical. Under höstterminen 2015 kommer hon att vistas vid University of California (UCLA), Los Angeles, USA.