Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg

Behörighet i svenska – och sen då?

Inom ämnet Svenska som främmande språk har man gjort en undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet. De som gjort undersökningen är lärarna och tillika kursföreståndare Vendela Blomström och studierektor Jeanna Wennerberg.

Åsa Romson

Åsa: Doktor och Klimat- och miljöminister

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson har en kandidatexamen i svenska från oss, och våren 2012 disputerade hon på en avhandling i miljörätt. Hösten 2014 blev hon Klimat- och miljöminister i Sveriges regering.