Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Britt Arvidsson, Liselott Salomonsson. Foto: Pia Nordin

Förändringar för tvåspråkighets studentexpedition och studievägledare

Studentexpedition/studievägledare för tvåspråkighet hos Centrum för tvåspråkighetsforskning är nu Britt Arvidsson. Studentexpedition för Lärarutbildning i svenska som andraspråk är Liselott Salomonsson. Bägge sitter på plan D6.

Gustav Westberg

"Nu kommer det här gamla joxet från 1800-talet och spökar en torsdagkväll hemma"

Gustav Westberg, doktor i nordiska språk, pratar i "Eftermiddag i P4 Stockholm" om hur synen på föräldraskap i samhället under de senaste 150 åren påverkar oss idag. Kvinnan/mamman ses fortfarande som den "naturliga" föräldern – på 1800-talet hänvisade man till Gud och bibeln och idag till kvinnlig biologi. Argumenten är snarlika och besläktade, och de styr och begränsar människors möjligheter att träda in i rollen som förälder.

Omslag rapporten Syntolkning. Forskning och praktik. FOto med leedne kvinna som bär mikrofonheadset

Ny rapport vill sprida kunskap om syntolkning

Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet? ”Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i den nya rapporten Syntolkning. Forskning och praktik.

Norges flagga

Ungdomsserien SKAM ökar svenska ungdomars språkförståelse i norska

SKAM är en serie för ungdomar som visas på mediebolaget NRK:s sajt. Serien är väldigt populär i hemlandet, men även här i Sverige. Den undertextas på norska, vilket leder till att svenska tittare automatiskt utökar sitt ordförråd i norska. Serien och språkförståelsen diskuteras i radioprogrammet Nordengren och Epstein i Sveriges radio P1 där Hedvig Solbakken, universitetslektor i norska, medverkar.

Konstverk

Tolk- och översättarinstitutet 30 år

TÖI fyller 30 år 2016, och vi firar vårt jubileum tillsammans med Svenskt översättarlexikon som fyller 10 år. Vi har ett program under tre dagar i november (24–26).