Högre seminarium: Yvonne Lindqvist

Seminarium

Datum: onsdag 22 mars 2023

Tid: 15.00 – 16.45

Plats: Konferensrummet, Institutionen för Asien och Mellanösternstudier, F6

Ett högre seminarium med Yvonne Lindqvist, professor professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet, vid Stockholms universitet.

Seminariet hålls på egelska. För mer information:

Introducing Translation and Circulation to and from the Literary Semi-periphery