Ewa Machotka befordrad till professor i Japans språk och kultur

Vi är glada och stolta över att gratulera Ewa Machotka till hennes befordran till professor i Japans språk och kultur vid Stockholms universitet.

Detta är ett erkännande av hennes bidrag inom forskning, undervisning, mentorskap och akademiskt ledarskap.

Ewa Machotka började arbeta som universitetslektor vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier 2017. Innan hade hon en position som universitetslektor i Japans konst och visuella kultur vid Leiden University och som curator för japansk konst vid Nationalmuseet i Krakow, Polen. Hon disputerade 2008 i konsthistoria vid Gakushuin University, Tokyo, Japan.

Ewa Machotkas forskning är inriktad på konsthistoria och särskilt på interkulturell och tvärvetenskaplig japansk bildkonst. Hennes forskning täcker en rad konstnärliga fenomen från tidigmodern tid till nutid. Sedan 2021 är hon även gästforskare vid International Joint Digital Archiving Center for Japanese Art and Culture, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan.