Forskning om nationell konst och globala rörelser

Ewa Machotka får medel av Vetenskapsrådet för konstvetenskaplig forskning i projektet Nationell konst och globala rörelser: En komparativ studie av Japonism och transkulturella manifestationer I sekelskiftets Polen och Sverige.

Stanisław Wyspiański (1869-1907), Widok na Kopiec Kościuszki (Vy över Kościuszko-högen), 1905, National Museum, Krakow. Carl Larsson, Mor och dotter, 1903, Thielska Galleriet, Stockholm.

Ewa Machotka, projektledare, är professor i Japans språk och kultur vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier. Även Katarina Wadstein MacLeod, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik är delaktig i projektet. Vetenskapsrådet beviljats 4 868 000 kronor till detta projekt.

Projektbeskrivning

Vad är nationell konst? Frågan är lika gammal som den moderna nationen, men genom ökningen av nationalistiska rörelser i Europa har den fått förnyad aktualitet. Syftet med det här projektet i konstvetenskap är att bana väg för en fördjupad kunskap om betydelsen av utbyten mellan kulturer för att skapa denna konst som har ansetts vara särskilt utmärkande för en nation.

I fokus för studien är den kulturella kontext och konst i Sverige och Polen. Detta är länder där idén om nationell identitet kopplades samman med visuell konst i vilken influenser av Japonism är särskilt tydligt. Paradoxen är att medan den moderna konsten i Sverige och Polen sedan slutet av 1800-talet följde olika narrativ kring nationell konst och identitet så har de Japonismens estetik gemensamt och de visuella likheterna är slående.

I den här studien ställs frågan om vilka typer av kulturell appropriering som spelade roll för utvecklingen av nationell konst. Frågan besvaras genom en jämförande studie mellan Thielska galleriets samling i Stockholm och Feliks Jasieński samling, Kraków. Dessa konstsamlingar är exemplariska för diskurser om nationell konst och för förekomsten av Japonism. Konsten och dess reception kommer studeras genom formalistiska, materialistiska och historiografiska metoder, samt via teorier om transkulturation, hybridisering och kulturell nationalism.

För att förstå bevekelsegrunderna för vad nationell konst och kulturell kanon innebär i en globaliserad värld behöver vi undersöka hur kulturer överlappar i skapandet av den konst som är föremål för debatt. Betydelsen av det här treåriga projektet ligger därför i dess möjlighet att demonstrera den politiska agensen i konst från äldre perioder, samt blottlägga det transnationella ursprunget för diskurser kring nationell kanon som hemsöker demokratier över Europa.

Om Ewa Machotka

Ewa Machotka är professor i Japans språk och kultur med inriktning mot konstvetenskap. Hennes forskning är inriktad på japansk konst utifrån interkulturellt och tvärvetenskapligt perspektiv. Hon har bland annat bearbetat konstens roll i formandet av den nationella identiteten i Japan, och samband mellan orientalism, nationalism och globalisering i polsk och japansk konst. Utöver detta har hon utarbetat utställningar på museer i Europa och forskat på utställningsstrategier och samlingshistorier.
Mer om Ewa Machotkas forskning

Om Katarina Wadstein MacLeod

Katarina Wadstein MacLeod är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes forskning rör sig inom modern och samtida konst. Hon har bland annat arbetat med frågor om representation av hemmet, naturskildringar och centrum och periferi, liksom utställningshistoria vid svenska museer och konsthallar.
Mer om Katarina Wadstein MacLeods forskning

Mer läsning

99 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap