Ny sommarkurs: Östasiens språk och kulturer - en översikt

Kursen som omfattar 7,5 högkolepoäng behandlar Östasiens historia, kultur, språk och samhällsutveckling. Den kräver inga förkunskaper i regionens språk och ges på distans.

Kursen ger en bred orientering om såväl historiska som samtida kopplingar och strömningar mellan språken i Östasien, och en förståelse för de enskilda språkens kännetecken, deras grammatiska struktur och skrivsystem.

Den belyser även kulturella influenser mellan områdena, historiskt och i nutid, problematiserar synen på Östasien och ger en översikt över centrala händelser som haft en inverkan på den socio-kulturella, socio-ekonomiska och socio-politiska situationen.

Anmälan till kursen öppnar 18 februari med sista anmälningsdag 15 mars.

Östasiens språk och kulturer - en översikt

Vy över Seoul i Sydkorea. Foto: MostPhotos