Studera hos oss

Vill du vara med där framtidens informationsteknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Om du dessutom är intresserad av hur människor effektivt kan använda sig av ny teknik, då är data- och systemvetenskap något för dig.

Gröna rummet i shared space Nodhuset
Shared space Nodhuset, Campus Kista. Foto: Ingmarie Andersson

Läs mer om data- och systemvetenskap

Våra utbildningar

 

Campus Kista - studera i en modern miljö

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, har cirka 5000 studenter med eget campus i Kista, 20 minuter med tunnelbanan norrut på blå linjen. DSV ligger i Nodhuset med moderna specialdesignade lokaler, ljus studiemiljö, flera IT-labb och stora föreläsningssalar med den allra senaste tekniken. Här finns också trevliga studieytor, café och kårlokal med restaurangkök.

Studenter på studentplanet
Studentplanet Nodhuset i Kista. Foto: Eva Dahlin

Hitta till oss i Kista

Lokalerna i Nodhuset

 

Möt våra studenter

Hör vad våra studenter har att säga om hur det är att studera data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

 

"Man får mycket svängrum att utvecklas som man vill"

Emilia Kaufeldt, student på Kandidatprogrammet i interaktionsdesign. Foto: Jens Olof Lasthein

– Interaktionsdesign är en bra blandning mellan programmering och kreativ design – en intressant ingång till teknikvärlden helt enkelt, säger Emilia Kaufeldt.

Emilia Kaufeldt, student på Kandidatprogrammet i interaktionsdesign

  

"Jag förstår nu att kommunikationen människa-datorinteraktion är minst lika viktig som teknik"

Sina Bastani Foto:Jens Olof Lasthein

– Man är mycket tillsammans med sin studiegrupp på utbildningen vid DSV, så det gäller att hitta balans mellan studier och det sociala livet, säger Sina Bastani.

Sina Bastani, student på Masterprogrammet i data- och systemvetenskap

 

Möt våra lärare och forskare

Som student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, kommer du att möta lärare som är framstående forskare inom sina respektive områden.

"Med bättre kunskap om ny digital teknik skulle fler brott kunna klaras upp"

Stefan Axelsson Foto: Richard Kihlström/Stockholms universitet

– Jag brukar säga till mina studenter som älskar CSI och polisserier, där ett fåtal personer löser ett brott, att det i verkligheten krävs många specialister och flera som är inblandade för att få fällande dom, säger Stefan Axelsson.

Stefan Axelsson, professor och forskare vid DSV

 

"För dig som är intresserad av design och är något av en problemlösare"

Erik Perjons Foto: Jens Olof Lasthein

– Det är stor efterfrågan på data- och systemvetare inom både näringsliv och offentlig sektor. Studenterna är väldigt nyfikna och lösningsorienterade och tycker att det är roligt med design och programmering, säger Erik Perjons.

Erik Perjons, docent och universitetslektor vid DSV

 

"Vi lär av varandra, studenterna och jag"

Shengnan Han Foto: Jens Olof Lasthein

– Utbildningen i data- och systemvetenskap här på Stockholms universitet är unik på så sätt att vi har ett övergripande innehåll med både datavetenskap och systemvetenskap. 

Shengnan Han, docent och universitetslektor vid DSV

 

”Vi måste se värdet i att roa sig”

Oskar Julin, professor och forskare vid DSV Foto: Niklas Björlin

– En av mina största insikter är vikten av det vi uppfattar som onyttigt. Att vi intresserar oss för det som är vackert, spännande och lustfyllt, säger Oskar Juhlin.

Oskar Julin, professor och forskare vid DSV

På denna sida