Tentamenstillfällen

Här hittar du tentamenstillfällen. De är publicerade i TimeEdit.

 

Hösten 2021

Våren 2021

Frågor och kontakt:

studentinfo@mail.film.su.se

 

Hösten 2021

Våren 2021

Uppsamlingstentor

Om du läst tidigare hos hos:
Uppsamlingstentor brukar vi ge en gång per termin, vanligen i slutet på en termin. januari, juni/augusti. Om du har frågor eller vill anmäla dig till en uppsamlingstenta -  Kontakta studentexpeditionen i ditt ämne.

Frågor och kontakt:

infofashion@ims.su.se

 

Hösten 2021

Hösten 2020 

Våren 2021

Uppsamlingstentor

Frågor och kontakt:

exp@jmk.su.se

 

Hösten 2021

Våren 2021 - kontakta kursansvarig eller studentexpeditionen

Frågor och kontakt:

exp@jmk.su.se

 

Plagiat

Som universitetsstudent kommer du att skriva och lämna in olika typer av skriftliga uppgifter.  Det är därför viktigt att du är medveten om förbudet mot plagiat.  

Att skriva din egen text med dina egna ord är en del av din inlärningsprocess som student och det kommer att utveckla din förmåga att tänka självständigt och uttrycka dina tankar i tal och skrift. 

•    att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller en tanke som du har hittat i en bok, i en artikel eller på webben utan att referera till källan. 
•    att du kopierar en annan students arbete. 
•    Att du framställer någon annans citat eller arbete som om det vore ditt eget. 
•    att du använder dig av "klippa och klistra" strategier i ditt arbete. 
Alla incidenter av detta slag rapporteras till disciplinnämnden på universitetet. Om du som student blir fälld för plagiat kan detta leda till avstängning från universitetet under en viss tid.  

Läs mer om rättigheter och skyldigheter på Stockholms universitet här

•    ha en tydlig källhänvisning genom att referera till författare, bok och sidnummer i boken. 
•    specificera dina källor från internet genom att kopiera URL-länken och ange datum och hemsidans upphovsman/kvinna. 
•    tydligt markera när du citerar någon annans text och precisera vilka tankar som är dina egna och vilka som är någon annans. 
•    inte lämna ut dina texter till andra. 

 

För att få stöd som student med varaktig funktionsnedsättning måste du ha ett intyg om stödåtgärder från NAiS via Enheten för särskilt pedagogiskt stöd på SU.

Det är ditt ansvar som student att se till att kursansvarig/examinator är medveten om ditt stöd på en examination - exempelvis förlängd skrivtid. Studievägledaren är din kontaktperson.

På denna sida