Kulturvetenskapliga produktionsstudier - forskarkurs 6 hp

Gör en fältstudie på Kulturhuset/Stadsteatern, Nordiska museet, statens historiska museer (Hallwylska museet, Livrustkammaren, Historiska museet och Skokloster slott)

Kulturvetenskapliga produktionsstudier (kurskod: FV17512)

Poäng: 6 hp

Språk: engelska  och svenska 

Kursperiod: 29 April - 14 juni 2024

Behörighet

Antagen till forskarutbildning

Ansökan

Deadline 15 april

Email: Professor Louise Wallenberg

louise.wallenberg@ims.su.se

 

 

Kulturvetenskapliga produktionsstudier - forskarkurs 6 hp

Denna forskarkurs kombinerar teori och praktik genom textseminarier och fältarbete som genomförs på en kulturinstitution i Stockholm.

MostPhotos/FOTO: ROLAND LUNDGREN

Kursen samlar doktorander, professorer och kulturarbetare för att undersöka olika aspekter av produktionen av kultur och hjälper till att etablera användbara nätverk både inom och utanför akademin.

Syftet med kursen är att ge doktorander möjlighet att inom ramen för en fältstudie tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper och intressen på ett specifikt forskningsområde.

Kursen ges inom det avtal som SU har med Kulturhuset/Stadsteatern och inkluderar Nordiska museet, statens historiska museer (Hallwylska museet, Livrustkammaren, Historiska museet och Skokloster slott).
Kursen är institutionsövergripande och är öppen för alla doktorander.

 

Mer om kursen

1) en gemensam vecka med textseminarier och praktiska workshops i Stockholm,

2) en 4 veckor lång praktik på en kulturinstitution (belägen i Stockholm),

3) ett självständigt forskningsprojekt som genomförts under denna praktik, och

4) gemensamma seminarier under praktiken och ett avslutande peer-review-seminarium.

I kursen ingår även en gemensam studieresa.

Fältstudien
Fältstudien genomförs på en kulturinstitution. Fältstudien ska resultera i en vetenskaplig undersökning av ett utvalt forskningsproblem eller frågeställning.

Seminarierna
De inledande seminarierna behandlar teori och metod relevant för fältstudien, och hjälper studenterna att formulera sin forskningsfråga i dialog med lärarna och kontaktpersonen på kulturinstitutionen.

Forskningsfrågan väljs av studenten i samråd med lärare och kulturinstitution.
 

Läs mer om kursen på den engelska kurssidan här

 

Ansökan

Inkludera i din e-postansökan:

  • CV
  • Personligt brev
  • Referensbrev från handledare

E-post: Professor Louise Wallenberg

louise.wallenberg@ims.su.se

Deadline 15 april.

 

Kontakt

Professor Louise Wallenberg, Department of Media Studies

louise.wallenberg@ims.su.se

+468161156 

Sök bland våra utbildningar