Stockholms universitet

Institutioner och centrum

Utbildning och forskning bedrivs vid Stockholms universitet inom 51 institutioner, centra och institut direkt placerade under områdes- eller fakultetsnämnd.

 

Humanistiska fakulteten

Webbplats för den humanistiska fakulteten

Institutioner: 

Engelska institutionen

Filosofiska institutionen

Historiska institutionen

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Institutionen för kultur och estetik

Institutionen för lingvistik

Institutionen för mediestudier

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Institutionen för ämnesdidaktik 

Romanska och klassiska institutionen

Särskild inrättning inom fakulteten:

Accelerator

Juridiska fakulteten

Webbplats för den juridiska fakulteten

Institutioner: 

Juridiska institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Webbplats för den samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutioner: 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Företagsekonomiska institutionen

Institutet för internationell ekonomi (IIES)

Institutet för social forskning (SOFI)

Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för socialt arbete

Kriminologiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen

Psykologiska institutionen

Socialantropologiska institutionen

Sociologiska institutionen

Specialpedagogiska institutionen

Statistiska institutionen

Statsvetenskapliga institutionen

Tvärvetenskapligt centrum inom humanvetenskapliga området

Stockholms centrum för globalt samarbete, SCGG

 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Centrum för universitetslärarutbildning

 

Centrum inom institutioner

Inom universitetet finns centra, inkluderande institut och fältstationer, vilka organisatoriskt hör till en institution. Dessa enheter är ofta integrativa forskningsmiljöer, involverande flera ämnen och institutioner liksom externa parter, men kan också vara specialiserade forskningsinstitut.

Södra huset. Foto: Ingmarie Andersson

 

 

Kontakt

Klicka på respektive webbplatslänk för institutions- och centraspecifika frågor.

 

På denna sida