Stockholms universitet logo, länk till startsida

Shopping och köpbeteende - experter vid Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit till en stor shoppingdag. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.

Konsumtion, lycka och rationellt beslutsfattande

Erik Angner, professor i praktisk filosofi, Filosofiska institutionen, även knuten till Institutet för framtidsstudier, forskar om lycka, rationalitet, beteendeekonomi och beslutsfattande.

Tfn: 08-16 34 14, e-post: erik.angner@philosophy.su.se
 


Konsumtionskultur i barnlitteratur

Elina Druker, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har bland annat forskat om konsumtionskultur i barnlitteratur och undersökt hur barnböcker redan under 1900-talets första årtionden speglar reklamens motiv, drömbilder och ideal. Hon kan svara på frågor om såväl positiva som samhällskritiska skildringar av barn som konsumenter i barnlitteraturen.

Telefon: 08-16 38 35, mobil: 0739-84 09 13, e-post: elina.druker@littvet.su.se
 


Vilken roll spelar konsumenter i ett hållbart livsmedelssystem?

Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, forskar bland annat om matens filosofi och etik. Han undersöker om våra matval kan göra världen bättre och vilken roll konsumenter spelar i ett hållbart livsmedelssystem.

Mobil: 070-469 49 98, e-post: henrik.lagerlund@philosophy.su.se
 


1700-talets exotiska konsumtionsvaror

Leos Müller, professor i historia, Historiska institutionen, forskar bland annat om handel, konsumtion och miljö och kan svara på frågor om hur nya koloniala varor som bland annat kaffe, te, choklad, bomull och siden introducerades och konsumerades i europeiska städer från 1700-talet och framåt.  

Telefon: 08-674 71 02, mobil: 070-043 45 13, e-post: leos.muller@historia.su.se

 


Konsumenter, shopping och marknadsföring 

Anders Parment, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, forskar bland annat om marknadsföring och hur konsumenter beter sig.

Telefon: 08-674 70 82, e-post: anders.parment@sbs.su.se  
 


Konsumtion och stadsomvandling

Lukas Smas, universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, har bland annat forskat om konsumtion, stadsomvandling och rummets betydelse. Har i dag mest fokus på stadsomvandling, stora planeringsprojekt och samhällsplanering.

Telefon: 08-16 48 43, e-post: lukas.smas@humangeo.su.se
 


Konsumtionshistoria och makt

Marie Steinrud, forskare i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, kan svara på frågor om konsumtionshistoria. Fokus för hennes forskning är områden som genus, konsumtion, manifestation, eliter, makt och maktrelationer. Hon har även studerat köpbeteenden och överkonsumtion i en historisk kontext.

Telefon: 08-674 79 07, mobil: 073-384 44 63, e-post: Marie.Steinrud@etnologi.su.se
 


Barn och konsumtion

Kari Trost, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, kan svara på frågor om barn och konsumtion.

Telefon: 08-120 762 17, e-post: kari.trost@buv.su.se  
 


Konsumtion, konsumtionskultur och marknadsföring 

Jacob Östberg, professor i reklam och PR, forskar om konsumtionskultur vid Företagsekonomiska institutionen. Han är intresserad av hur individer i dagens samhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.

Mobil: 0733-82 65 96, e-post: jacob.ostberg@sbs.su.se  
 


Hushållsekonomi

Kurt Mitman, docent vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), forskar framförallt med fokus på makroekonomi, särskilt hushållsekonomi, bostäder och arbetsmarknad.

Telefon: 08-16 30 57, e-post: kurt.mitman@iies.su.se (Språk: engelska)

På denna sida