Filmade statistikföreläsningar

Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.

Filmerna riktar sig i första hand till studerande på kursen Vetenskaplig metod och statistik (Psykologi II - kurspaket) samt kursen Forskningsmetod och statistik, 2 (PSPR28) på Psykologprogrammets termin 9, men andra studenter och intresserad allmänhet kan självklart också ha glädje av dem.

De filmade föreläsningarna varierar i längd mellan ca 15 min och ca 45 min (de om korrelation & ANOVA är de längsta). Kapitelhänvisningarna gäller boken Borg, E., & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (3:e upplagan). Faktabok. Liber.

Projektet "Videoinspelade föreläsningar" har finansierats av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning, projektnr 4552601. © Elisabet Borg 2015, 2016.

Fäll ner de rubriker du är intresserad av och klicka på respektive bild så öppnas filmen i ett nytt fönster.

Uppdatering 2022: En del har haft problem att titta på filmerna från den här sidan. De finns också upplagda på YouTube. Du kan prova om det fungerar bättre där.

www.youtube.com

 
Kapitel 2: Tabeller & diagram
Kapitel 2: Tabeller & diagram

 

Kapitel 3: Centralmått
Kapitel 3: Centralmått

 

Kapitel 4: Spridningsmått
Kapitel 4: Spridningsmått

 

Kapitel 6 och 9: Samband, korrelation
Kapitel 6 och 9: Samband, korrelation

 

 
Kapitel 7 och 8: Att jämföra medelvärden, t-test
Kapitel 7 och 8: Att jämföra medelvärden, t-test

 

Kapitel 10: Konfidensintervall
Kapitel 10: Konfidensintervall

 

Kapitel 11, 12 och 13: Variansanalys 1 - envägs ANOVA
Kapitel 11, 12 och 13: Variansanalys 1 - envägs ANOVA

 

Kapitel 14: Variansanalys 2 - Flervägs oberoende ANOVA
Kapitel 14: Variansanalys 2 - Flervägs oberoende ANOVA

 

Kapitel 15: Enkel linjär regression
Kapitel 15: Enkel linjär regression

 

Kapitel 16: Chi-två
Kapitel 16: Chi-två

 

 
Kapitel 17: Multipel regression
Kapitel 17: Multipel regression

 

På denna sida