Hitta till studentexpeditionen

Här följer två bilder som hjälper dig att hitta till studentexpeditionen vid Psykologiska institutionen. Använd alltså ingången mitt i Albanotrappan in i Hus 4, håll därefter vänster så ser du expeditionsdörren ca 20 meter bort, enligt bild 2.

Kartskiss över Albano med pil mot expeditionen.

Kartskiss över Albano med pil mot studentexpeditionen.

 

Hitta till expeditionen inne i huset. Foto: Henric Bergqvist/HD
Håll till vänster och gå ca 20 meter till expeditionsdörren. Foto: Henric Bergqvist/HD

För kontaktuppgifter, se sidan Kontakt.
 

På denna sida