Personal från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik informerar och svarar på frågor om Kompletterande Pedagogisk Utbildning 90 hp (KPU) – en utbildning som leder till en Ämneslärarexamen. KPU kan vara ett alternativ för dig som läser fristående kurser i ämnen som undervisas i grundskola och/eller på gymnasium – eller på Komvux.