Preliminär titel: Discursive re(b)ordering. Languaging practices of Young Mozambicans.
Opponent: Feliciano Chimbutane, Eduardo Mondlane University.

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required