Editionsprinciper för boken The Sayings and Maxims of the Greeks. An edition of the Gnomologium Vaticanum and related collections.

Arrangör/Organiser: Seminarierna i grekiska och latin vid SU
Kontakt/Contact: Maria Plaza
Ingen föranmälan krävs/No registration required