Föreläsningen kommer belysa hur feministiska och antirasistiska aktivister försöker navigera inom ett större politiskt landskap rörande franska socioekonomiskt utsatta förorter. Detta är ett politiskt landskap som präglas av stark polarisering och skillnadskapande och som därmed också skapar ett osynliggörande av grova ekonomiska och sociala ojämlikheter som livet i vissa förorter präglas av. Den politiska kampen kring förorten ger en inblick i dagens franska postkoloniala samhälle och hur laïcité (fransk sekularism) kom att kopplas samman med feminism i en kontext av urban marginalitet och prekaritet.

Johanna Gullberg är socialantropolog och hon disputerade 2016 med avhandlingen The Republic of Difference – Feminism and antiracism in the Parisian Banlieue. För närvarande är hon aktiv som forskare och lärare vid socialantropologiska institutionen på Stockholms universitet.

Föreläsningen, som ges på svenska, ingår i delkursen Kultur och samhälle i Frankrike (Franska I), men är öppen för alla intresserade.

Arrangör: Romanska och klassiska institutionen
Inbjuden av: Sofia Lodén
Ingen föranmälan krävs